Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρόγραμμα Διακυβέρνησης 

Ασφάλεια του πολίτη

Κάθε σύγχρονο κράτος που θέλει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των πολιτών του, πρέπει να προσφέρει στους πολίτες του, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, ασφάλεια. Δεν μπορεί να υπάρξει ποιότητα ζωής και οικονομική ανάπτυξη χωρίς έννομη τάξη και εσωτερική ασφάλεια. Η αρχή αυτή αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονού κράτους, που επενδύει στη δημοκρατία και στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στοιχεία που συνθέτουν ένα κράτος που νοιάζεται για τους πολίτες του και την ποιότητα ζωής τους.

Επί των ημερών μας η ανασφάλεια δεν προκύπτει απλώς από την ποσοτική αύξηση ορισμένων εγκλημάτων, αλλά κυρίως από την αλλαγή της ποιότητας του εγκλήματος, που γίνεται πιο οργανωμένο, βίαιο και κερδοσκοπικό, αδίστακτο και προκλητικό. Αντίστοιχα, οι πολίτες όλο και διακτέχονται από μεγαλύτερη φοβία και ανασφάλεια απέναντι στον εγκληματία, και αυτό εκδηλώνεται κυρίως με αυτοδικίες και κραυγές για περισσότερη ποινική καταστολή, ενώ

Σύγχρονη και αποτελεσματική Αστυνομία

Απαιτεί τον ανασχεδιασμό της οργάνωσης της Αστυνομίας, για να καταστεί πιο αποτελεσματική και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Η Κυπριακή Αστυνομία είναι δέσμια ενός μοντέλου, το οποίο ανάγεται στη δεκαετία του  ’60  και  το  οποίο  στερεί  την  Αστυνομία  από  τη  δυνατότητα,  με  τη  σωστή αξιοποίηση των μελών της, να εξασφαλίζει την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου και να παρεμβαίνει αποτελεσματικά προλαμβάνοντας τις κοινωνικές απαιτήσεις και τα γεγονότα. Η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης η οποία θα βασίζεται στους πιο κάτω άξονες πολιτικής και όχι μόνο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την επιλογή του μοντέλου μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Αστυνομίας.

  1. Με την υιοθέτηση νέων και σύγχρονων μεθόδων διεύθυνσης και διοίκησης, την αναδιοργάνωση και συγχώνευση κάποιων τμημάτων, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της και τη βελτίωση των διευθυντικών

Αποτελεσματική δράση κατά του εγκλήματος.

Επιτακτική είναι η ανάγκη χάραξης και εφαρμογής μιας αποτελεσματικής αντιεγκληματικής πολιτικής με άμεσους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμηθεί με τα άλλα μέτρα που έχουμε εισηγηθεί:

  1. Κέντρο Αντιεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Σύσταση και σωστή στελέχωση του κέντρου από εξειδικευμένους επιστήμονες, ώστε αυτό να συμβάλει στη διαμόρφωση, εφαρμογή και αξιολόγηση μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την ασφάλεια του πολίτη και για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.
    1. Θα μελετά τις εξελίξεις του εγκλήματος και του ποινικού φαινομένου, ως στοιχείο των διεργασιών και προβλημάτων που παράγει η κοινωνία, και να αξιολογεί τις σύγχρονες εκφορές του.
    2. Θα λαμβάνει συγκεκριμένες θέσεις απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα που λειτουργούν ως γενεσιουργά αίτια του εγκλήματος και της κοινωνικής παραβατικότητας και θα εντάσσει την κοινωνική παρέκκλιση στο

Εκσυγχρονισμός και ποιοτική αναβάθμιση του Σωφρονιστικού Συστήματος

Η φυλακή είναι μια ιδιόρρυθμη κλειστή κοινωνία, που παράγει εντάσεις, και δεν πρέπει να λειτουργεί ως μηχανισμός έκπτωσης της ανθρώπινης αξίας και να οδηγεί στην εξαθλίωση του κρατουμένου, αλλά ως μηχανισμός επανένταξης στην κοινωνική λειτουργία. Η Πολιτεία πρέπει να τιμωρεί τους παραβάτες του Νόμου και όχι να τους εκδικείται. Η σωφρονιστική πολιτική στη χώρα μας πρέπει να αποσκοπεί στο σωφρονισμό και στην κοινωνική επανένταξη των πολιτών που εκδηλώνουν παραβατική και κολάσιμη συμπεριφορά, καθώς και στην πρόληψη της εγκληματικότητας.

Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και της Σχολής ∆εσμοφυλάκων, η ανέγερση νέων φυλάκων στα πρότυπα επιτυχημένων μοντέλων του εξωτερικού, η βελτίωση της οργάνωσης, λειτουργίας και των συνθηκών διαβίωσης στις Φυλακές, η αποσυμφόρηση των Φυλακών, η μείωση της επιβολής του μέτρου της προσωρινής κράτησης και ο διαχωρισμός των καταδίκων, η λειτουργία του Πολυδύναμου Ιατρικού Κέντρου, η απασχόληση επαρκούς αριθμού ιατρικού και άλλου

Αποτελεσματική Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και ∆ημόσιας Τάξης, θα ενισχύσει το κοινωνικό της έργο και την αποτελεσματική προσφορά της προς την κυπριακή κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό θα καθοριστούν πλήρως και με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και ευθύνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και θα καταρτιστεί στρατηγικό σχέδιο για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της.

Η περαιτέρω ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής της με πτητικά μέσα πυρόσβεσης και σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών, περιλαμβανομένων περιστατικών που σχετίζονται με την Ανόρυξη, Μεταφορά και Υγροποίηση του Φυσικού Αερίου και η συνεχής αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΜΑΚ και η ίδρυση Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Ο καταρτισμός των απαραίτητων σχεδίων δράσης, πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που προκύπτουν συνεπεία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας,


© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD