Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τα νέα Γραφεία ΤΑΕ Λευκωσίας είναι ένα από τα πολλά,σημαντικά έργα αναβάθμισης των υποδομών της Αστυνομίας που σταδιακά παραδίδονται ως αποτέλεσμα ενός σωστού κυβερνητικού προγραμματισμού και συντονισμού. 

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2018

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, παρευρίσκομαι, σήμερα, στην τελετή εγκαινίων των νέων Γραφείων του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, ενός σύγχρονου χώρου ο οποίος έχει διαμορφωθεί, ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις και να παρέχει όλες τις δυνατότητες στον κάθε Αστυνομικό που εργάζεται στο νευραλγικό τομέα της διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων, να αποδίδει αποτελεσματικά στο έργο του. Το έργο που σήμερα εγκαινιάζουμε είναι ένα από τα πολλά και σημαντικά έργα αναβάθμισης των υποδομών της Αστυνομίας, τα οποία σταδιακά παραδίδονται ως αποτέλεσμα ενός σωστού κυβερνητικού προγραμματισμού και συντονισμού.

Μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων, έγινε η πλήρης ανακατασκευή του πρώην οικοτροφείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Αναπήρων και σε αυτό μεταστεγάστηκε το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας, το οποίο μέχρι πρότινος λειτουργούσε στο ακατάλληλο, όπως έχει κριθεί, κτήριο της Πύλης Πάφου.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η παράδοση των Γραφείων του ΤΑΕ Λευκωσίας στην Αστυνομία – ενός έργου με συνολικό κόστος 650 χιλιάδες ευρώ – αποτελεί μέρος του στόχου που έχουμε θέσει για άμεση υλοποίηση σειράς αναπτυξιακών έργων, όπως έχουν προκηρυχθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, για λογαριασμό του Υπουργείου, και αφορούν την ανέγερση και εξασφάλιση νέων εγκαταστάσεων, καθώς και την κτηριολογική αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων της Αστυνομίας Κύπρου.

Ενδεικτικά, να αναφέρω ότι βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης της Γ’ Φάσης του έργου της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί μετά το καλοκαίρι, του έργου της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, το οποίο θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους, και της νέας Αστυνομικής Διεύθυνσης Μόρφου, η οποία αναμένεται να παραδοθεί στα μέσα του 2019. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που πέρασε και περνά ο τόπος μας, τα τελευταία τρία χρόνια και για πρώτη φορά, καταφέραμε με τις συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου, της Αστυνομίας και του Τμήματος Δημοσίων Έργων, καθώς και τη μουρμούρα του Υπουργού, να προωθηθούν τέσσερα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της Αστυνομίας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τους λειτουργούς της, την Χριστίνα Ναζίρη του Υπουργείου μου και το Γραφείο Οικήσεως της Αστυνομίας για τις προσπάθειες τους, αλλά και την ανοχή που επιδεικνύουν στην επιμονή μου.

Οι νέες εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Διευθύνσεων και Τμημάτων της Αστυνομίας αναμένεται να επιλύσουν σοβαρά στεγαστικά προβλήματα που αντιμετώπιζε μέχρι σήμερα η Αστυνομία, αλλά και να προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και μέγιστη απόδοση του προσωπικού στο λειτούργημα που επιτελεί, σε ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον για όλους. Κύριο μέλημά μας είναι ο συνεχής εκσυγχρονισμός των κτηριακών υποδομών και η επένδυση σε σύγχρονους εξοπλισμούς προς ενδυνάμωση της απόδοσης των διαφόρων υπηρεσιών της Αστυνομίας. Στόχος μας είναι να καταστήσουμε την Αστυνομία μας έναν πιο ευέλικτο και πιο αποδοτικό οργανισμό, αναβαθμίζοντας και επικαιροποιώντας συνεχώς τις ανάγκες που προκύπτουν σε μια διαρκώς εξελισσόμενη κοινωνία.

Η Κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία την ενίσχυση των ανακριτικών αρχών με κάθε τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική διερεύνηση του εγκλήματος και κυρίως του οργανωμένου. Με τις νέες εγκαταστάσεις όλα τα επαρχιακά Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εξέταση και ανίχνευση σοβαρών ποινικών υποθέσεων που διαπράττονται στην οικεία επαρχία, θα αποκτήσουν κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις που θα επιτρέπουν στα μέλη να εκτελούν απρόσκοπτα τα καθήκοντα τους. Δεν είναι δυνατό, να έχουμε επαρχιακά ΤΑΕ να στεγάζονται για χρόνια σε ακατάλληλα υποστατικά, αδειοδοτημένα καταστήματα και πρόχειρες κατασκευές- προεκτάσεις, χωρίς να προσδίδεται προτεραιότητα στην αύξηση των δεικτών απόδοσης των μελών τους. Οφείλουμε, να τους παρέχουμε όλα τα μέσα που θα κάνουν το έργο τους πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό.

Δίδουμε, λοιπόν, ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, τόσο στο πλαίσιο της διερεύνησης και εξιχνίασης των υποθέσεων, όσο και μέσα από τον περιορισμό του οικονομικού οφέλους και τη δήμευση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, με σκοπό τον περιορισμό της επανάληψης τέτοιων δραστηριοτήτων. Προς αυτή την κατεύθυνση, στους άμεσους σχεδιασμούς μας είναι η αναβάθμιση σε κλάδο του Γραφείου Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος, και η στελέχωσή του με εξειδικευμένους λογιστές με σκοπό τη διεξαγωγή οικονομικών ερευνών σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, που αφορούν το οργανωμένο και πολύ σοβαρό έγκλημα και τη διαφθορά.

Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα το έργο της Αστυνομίας και συνεχίζει να εργάζεται εντατικά για τον εκσυγχρονισμό των δομών και του τρόπου λειτουργίας της, για την περαιτέρω ενίσχυση του νομικού της οπλοστασίου και την προστασία των μελών της από πράξεις διαφθοράς στο Σώμα. Ενισχύουμε διαρκώς την επιχειρησιακή δυνατότητα της Αστυνομίας, ώστε να έχουμε τη μέγιστη ανταπόκριση στις προκλήσεις της εποχής μας, με περισσότερα νομικά εφόδια για διερεύνηση των υποθέσεων. Σημαντικότερα εφόδια, είναι η ρύθμιση της δυνατότητας άρσης του απορρήτου της ιδιωτικής επικοινωνίας και της ταυτοποίησης των soeasy – καρτοτηλεφώνων, που αποτελούν καθοριστικά ανακριτικά εργαλεία στην αποτελεσματική διερεύνηση του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως της εμπορίας ναρκωτικών.

Αγαπητά μέλη της Δύναμης,

Η Αστυνομία της Κύπρου αλλάζει, με βασικότερο στόχο να καταστεί ως ένα αναβαθμισμένο Σώμα, ικανό να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, ώστε ο καθημερινός, πολυδιάστατος και σκληρός αγώνας που διεξάγετε για τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα, να τεθεί σε νέες και αναβαθμισμένες βάσεις. Ο κάθε ένας από εσάς αποτελεί έναν πολύτιμο κρίκο στις συλλογικές προσπάθειες που καταβάλλονται από την Αστυνομία αναφορικά με τη διερεύνηση και εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων, όπως είναι οι υποθέσεις διαπλοκής και διαφθοράς, οι υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος, εμπορίας ναρκωτικών, εμπορίας προσώπων, σεξουαλικής παρενόχλησης. Κάθε μορφή οργανωμένου εγκλήματος απειλεί την ασφάλεια, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατία κάθε κράτους. Αναγνωρίζοντας τον βαρυσήμαντο ρόλο που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία στην πάταξη και πρόληψή του, η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να ενισχύει το έργο σας σε όλα τα επίπεδα και ειδικότερα εσάς που καλείστε καθημερινά να διερευνήσετε σοβαρές υποθέσεις και να έρθετε αντιμέτωποι με εγκληματικά στοιχεία.

Η απόφαση για στέγαση του ΤΑΕ Λευκωσίας σε ξεχωριστά, σύγχρονα Γραφεία, αποτελεί την υλοποίηση ενός ακόμη έργου στα πλαίσια του κυβερνητικού στόχου για εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας Κύπρου τόσο σε επίπεδο αναδιαμόρφωσης του τρόπου λειτουργίας της, όσο και σε επίπεδο κτηριολογικής αναβάθμισής της. Εγκαινιάζοντας τα νέα Γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας, θα ήθελα να σας παροτρύνω να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο να υπηρετείτε το λειτούργημά σας και να διακρίνεστε πάντοτε από αφοσίωση, αμεροληψία και δικαιοσύνη στο καθημερινό σας έργο για προστασία του πολίτη και του τόπου. Επαναλαμβάνω την διαβεβαίωση μου προς όλους τους πολίτες, ότι η Αστυνομία, όχι μόνο δεν απειλείται από κανένα, αλλά θα συνεχίσει με ζήλο να αγωνίζεται για την ασφάλεια και τη προστασία τους, καθώς και για τη διαφύλαξη της νομιμότητας.

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD