Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Χαιρετισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνά Νικολάου στην έναρξη της ημερίδας για την Αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής 

Παρασκευή, 6 Ιουλίου 2018


Οι συνεχείς και αυξημένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Αστυνομία και η ανάπτυξη νέων μορφών εγκλήματος, ένεκα των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, επιβάλλουν την αναδιοργάνωση του Σώματος, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα στο ρόλο της και στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Πρόκειται για την πρώτη ολιστική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας από την ίδρυση της το έτος 1960.

Σε συνεργασία με τον Αρχηγό και την ηγεσία της Αστυνομίας προχωρούμε στον σχεδιασμό ενός σύγχρονου μοντέλου αστυνόμευσης και επιχειρησιακής λειτουργίας, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή ενός σύγχρονου πλαισίου διαχείρισης της μάθησης και ανάπτυξης, καθώς και ενός νέου πλαισίου διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος μας είναι το έργο της αναδιοργάνωσης να ολοκληρωθεί τέλος του 2021 ή αρχές του 2022. Προς υλοποίηση των πιο πάνω, προωθείται η ανάθεση τεσσάρων συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών από οίκους συμβούλων από τον ιδιωτικό τομέα.

Επιλέξαμε να ακολουθήσουμε την ολιστική προσέγγιση για την αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, έτσι ώστε να τεθούν όλες εκείνες οι παράμετροι που θα βοηθήσουν το Σώμα να γίνει πιο αποτελεσματικό και ευέλικτο με στόχο την αποτελεσματική ανταπόκριση στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. Ο εκσυγχρονισμός δεν θα σταματήσει με τη συμπλήρωση αυτής της προσπάθειας. Στόχος μας είναι αυτή η αναδιοργάνωση να αποτελέσει το έναυσμα για τη μετεξέλιξη της Αστυνομίας σε ένα ζωντανό οργανισμό, ο όποιος θα εξελίσσεται συνεχώς στη βάση των στρατηγικών στόχων, αλλά και των αναλύσεων κινδύνου που θα διενεργούνται πλέον σε τακτική βάση.

Με τη μελέτη και ανάλυση των κινδύνων, η Αστυνομία σε συνεννόηση με το Υπουργείο θα μπορούν να καθορίζουν τις εκάστοτε προτεραιότητες, σύμφωνα και με τις πολιτικές προτεραιότητες της εκάστοτε κυβέρνησης, και με βάση αυτές η Αστυνομία θα καθορίζει τους απαραίτητους σχεδιασμούς στη δομή της, ώστε να ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους και στις ενδιάμεσες δράσεις.   

Κάτι που με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι οι προσωπικές παρεμβάσεις. Η προηγούμενη προσπάθεια αναδιοργάνωσης ναυάγησε για αυτόν ακριβώς τον λόγο. Γιατί κάποιοι ήθελαν οι αλλαγές στο Σώμα να είναι κομμένες ραμμένες στα μέτρα τους. Αυτό είναι απαράδεκτο και προσωπικά δεν θα επιτρέψω, όπως είμαι βέβαιος και ο Αρχηγός, η αναδιοργάνωση να γίνει με βάση την προσωπική ατζέντα κανενός. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της αναδιοργάνωσης θα εποπτεύεται μέχρι το τέλος από τους εμπειρογνώμονες, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός στην Αστυνομία θα γίνουν στην ολότητά τους και στη βάση των εισηγήσεων των μελετών.

Η συνεργασία και η συνδρομή των στελεχών της Αστυνομίας σε όλη αυτή την προσπάθεια είναι καθοριστικής σημασίας. Για την ακρίβεια, εσείς είστε αυτοί που θα κληθείτε να υλοποιήσετε τις αλλαγές και να καθοδηγήσετε τα μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Εσείς, οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας, θα είστε οι θεματοφύλακες αυτής της προσπάθειας.

Σας καλώ, λοιπόν, να συνεργαστούμε για να πετύχουμε το στοίχημα και να διαμορφώσουμε μια Αστυνομία σύγχρονη και πιο αποτελεσματική.

Για να επιτευχθεί ο στόχος μας, θα πρέπει στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού, μεταξύ άλλων, να δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου της εκπαίδευσης, να ενδυναμωθεί η ανάπτυξη συνεργασίας με άλλες χώρες, να ενισχύεται η επιχειρησιακή ικανότητα της Αστυνομίας και να συνεχιστεί η επένδυση στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στη συνεργασία τους με την Αστυνομία.    

Επιπρόσθετα, στόχευσή μας πρέπει να είναι η συνεχής μετεξέλιξη της, λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση κινδύνων γιατί μια σύγχρονη Αστυνομία δεν μπορεί να λειτουργεί στη βάση μιας στάσιμης δομής.

Η Αστυνομία μας θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται διαρκώς στη βάση των σύγχρονων εσωτερικών και εξωτερικών προκλήσεων, να απαλλαχθεί πλήρως από μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα,  ώστε το προσωπικό να επικεντρωθεί στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη.
Επίσης, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση, αντιμετωπίζοντας τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προχώρησε στη λήψη νομοθετικών και άλλων μέτρων, με σκοπό την πρόληψη και καταπολέμηση του προβλήματος της διαφθοράς και είναι έτοιμο να συνδράμει καθοριστικά και αποφασιστικά στην εδραίωση της χρηστής διοίκησης και την απαλλαγή της από φαινόμενα που βλάπτουν το κύρος και την εμπιστοσύνη του πολίτη.

Την ίδια ώρα είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στην αναθεώρηση και των κριτηρίων προαγωγής στην Αστυνομία, ώστε η αξιοκρατία να αποτελέσει κεφάλαιο στήριξης των μελών στη νέα εποχή που έρχεται. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση τις αλλαγές για εδραίωση της αξιοκρατίας, πιστεύω ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί και η συμμετοχή του Υπουργού στις διαδικασίες προαγωγής. Αν και με την κατάργηση της συμμετοχής του Υπουργού δυνατό να σταλούν μηνύματα απεξαρτητοποίησης της Αστυνομίας από το πολιτικό σύστημα, εντούτοις αυτή δεν είναι αρκετή για να εδραιωθεί η πραγματική αξιοκρατία, αν οι διαδικασίες και τα κριτήρια προαγωγών δεν λειτουργούν αποτρεπτικά σε κάθε μορφή παρέμβασης, από όπου και αν αυτή προέρχεται, όπως είναι η κατάργηση των προφορικών συνεντεύξεων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής της Κυβέρνησης για αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης και εμπέδωση της πραγματικής αξιοκρατίας, και σε συνεννόηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας, προωθείται η πλήρης αναθεώρηση του τρόπου αξιολόγησης και ανέλιξης των μελών, όλων των βαθμών, στη βάση προτύπων διαδικασιών και νομοθεσιών άλλων χωρών. Στη βάση σχετικής μελέτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών, τα κριτήρια και ο τρόπος αξιολόγησης θα αλλάξουν σύντομα, ώστε να καταργηθούν οι στρεβλώσεις του συστήματος και να αναδεικνύονται οι άξιοι και πιο ικανοί και όσοι επιτελούν τα αστυνομικά τους καθήκοντα αποτελεσματικά. Με τις αλλαγές που θα επέλθουν, θα καταργηθούν οι ισοπεδωτικές ετήσιες αξιολογήσεις και κάθε αξιολογητής θα καλείται να διακρίνει τον εξαίρετο από τον καλύτερο και αυτόν από τον καλό, ώστε να σταματήσουν οι αναξιοκρατικές κρίσεις, όπου όλοι είναι εξαίρετοι.

Στα ίδια πλαίσια εντάσσεται και η σταδιακή αναβάθμιση της εκπαίδευσης του προσωπικού με την πιστοποίηση της Αστυνομικής Ακαδημίας, από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης. Αναμένεται τους προσεχείς μήνες, να υποβληθεί αίτημα για αξιολόγηση και πιστοποίηση της Ακαδημίας και του αναβαθμισμένου προγράμματος εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών και μετεκπαίδευσης των μελών στα πλαίσια ανέλιξης τους, η οποία θα οδηγήσει στην απονομή ανώτερου διπλώματος φοίτησης. Η αναγνώριση του διπλώματος φοίτησης, θα επιφέρει και την ανάλογη μισθολογική αναβάθμιση του προσωπικού.

Αναγνωρίζοντας τον βαρυσήμαντο ρόλο που έχει να επιτελέσει η Αστυνομία, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη και έχει θέσει ως προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του Σώματος, ώστε ο καθημερινός, πολυδιάστατος και σκληρός αγώνας που διεξάγει για τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα να τεθεί σε νέες, αναβαθμισμένες βάσεις. 

Η Αστυνομία μας αλλάζει, σε όλα τα επίπεδα προς το καλύτερο και σας θέλουμε μαζί μας στο κτίσιμο της νέας αυτής εποχής. Οι αλλαγές που επέρχονται θα εξυπηρετούν το Σώμα και μόνο. Η προώθηση τους θα γίνεται με την συμμετοχή και του Υπουργείου, υπό την συνεχή παρακολούθηση τόσο εμένα προσωπικά όσο και του Αρχηγού Αστυνομίας. Στην μεγάλη μας αυτή προσπάθεια, να ξέρετε ότι έχουμε σύμμαχο τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ καλή συνέχεια στις εργασίες της σημερινής ημερίδας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα είναι παραγωγική και θα σας δώσει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις επερχόμενες αλλαγές στην Αστυνομία.
 

 

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD