Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Ο τρόπος προσέγγισης στο μάθημα Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές πρέπει να είναι διαδραστικός - Όχι στις μονότονες διαλέξεις. Έμφαση στην επίγνωση του αντίκτυπου της λανθασμένης οδικής συμπεριφοράς. 

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου. Πρόκειται για μάθημα καταλυτικής σημασίας όσον αφορά την καλλιέργεια της οδικής συνείδησης στους νέους ηλικίας από 15 έως 17, τους αυριανούς οδηγούς. Απευθυνόμαστε σε άτομα που δηλώνουν, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου, ότι συχνάζουν σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και μερικοί από αυτούς καταναλώνουν αλκοόλ, που γνωρίζουν άτομα κοντά στην ηλικία τους που συνηθίζουν να οδηγούν μετά την κατανάλωση αλκοόλης, που συνδέουν την απόκτηση άδειας οδήγησης με την «ελευθερία» και την «ανεξαρτησία» τους, γιατί η διακίνηση τους δεν θα εξαρτάται πλέον από τους γονείς τους, που ανυπομονούν γι’ αυτή την αλλαγή στη ζωή τους και τέλος, με την απόκτηση της άδειας διακατέχονται από υπερβολική αυτοπεποίθηση για τις ικανότητες τους σε σημείο που δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο στο δρόμο.  Με στόχο την δημιουργία ορθής οδικής συμπεριφοράς και την υπόδειξη υπευθυνότητας στον δρόμο, ώστε να μειωθεί ο αριθμός απώλειας ανθρώπινων ζωών στην άσφαλτο στο ελάχιστο, το Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενώνουν δυνάμεις και επενδύουν στην πρόληψη από τη νεαρή ηλικία γιατί η οδική ασφάλεια πρέπει να εμπεδωθεί ως μέρος του πολιτισμού μας.

Θεωρώντας ότι η συνεχής και στοχευμένη διαπαιδαγώγηση του κάθε μελλοντικού χρήστη του οδικού δικτύου αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προχωράμε στην ενσωμάτωσή της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο παραδοσιακό εκπαιδευτικό σύστημα, καλύπτοντας όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ως Υπουργείο, αξιοποιούμε τα πορίσματα σχετικής μελέτη που ετοιμάστηκε από ομάδα ειδικών για την ετοιμασία της νέας επικοινωνιακής στρατηγικής του κράτους σε θέματα της Οδικής Ασφάλειας, η οποία κατέδειξε ότι οι έφηβοι 15 – 17 και οι νέοι οδηγοί μεταξύ των ηλικιών 18 – 25, αποδεικνύονται ως ομάδες υψηλού κινδύνου όσον αφορά την οδική τους συμπεριφορά. Από το προφίλ τους φάνηκε ότι διακατέχονται από ανυπομονησία, υπερβολική αυτοπεποίθηση όσον αφορά τις ικανότητες τους ενώ στερούνται εμπειρίας, δεν υπολογίζουν τον κίνδυνο και τείνουν να διαπράττουν επικίνδυνες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και η παραβίαση των φώτων τροχαίας.

Επίσης, όπως προκύπτει και από τα στατιστικά της Αστυνομίας, οι περισσότερες απώλειες νέων στην άσφαλτο γίνονται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά από μια όμορφη βραδιά διασκέδασης, συνεπεία της υπερβολικής ταχύτητας και της απρόσεκτης οδήγησης. Σκιαγραφώντας, το προφίλ του μελλοντικού οδηγού, η έρευνα έχει καθορίσει τους τρόπους προσέγγισης του, ώστε η πολιτική επικοινωνίας και διαφώτισης που θα εφαρμόζεται στα λύκεια και τις τεχνικές σχολές να είναι αποτελεσματική και να ευαισθητοποιεί το νεαρό οδηγό.  Συγκεκριμένα, μέσα από τις ομάδες εστίασης των πιο πάνω ηλικιακών ομάδων, διαπιστώθηκε ότι οι έφηβοι επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην εικόνα και το ενδιαφέρον τους κεντρίζεται από εκείνες που προκαλούν σοκ και πρωτότυπες ιδέες, εν αντιθέσει με τις μονότονες διαλέξεις που απλώς διδάσκουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Συνεπώς, ο τρόπος προσέγγισης πρέπει να είναι διαδραστικός και να γίνεται με τη χρήση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού.

Επιπρόσθετα, διαφάνηκε ότι επηρεάζονται ιδιαίτερα από πραγματικές ιστορίες και εικόνες που προκαλούν συγκίνηση. Ως αποτέλεσμα, αυτός ο οποίος θα κληθεί να διδάξει το μάθημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής στους έφηβους μαθητές, θα πρέπει να στοχεύσει στην εμπλοκή ανθρώπων που έχουν βιώσει τις συνέπειες ενός τροχαίου, είτε ως άμεσα εμπλεκόμενοι, είτε ως επηρεαζόμενοι, όπως για παράδειγμα στην  εμπειρία των γονέων και φίλων παιδιών – θυμάτων τροχαίων.  Συνεπώς, τα άτομα που θα επιλεγούν για να αναπτύξουν στους μαθητές το αίσθημα της υπευθυνότητας και της σοβαρότητας της ορθής οδικής κουλτούρας, θα πρέπει να εκπαιδευτούν κατάλληλα, να αναπτύξουν συνεργασίες με Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, να έχουν στενή συνεργασία για καθοδήγηση από το Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομίας, και να αξιοποιήσουν τις διάφορες ομάδες πρωτοβουλίας πολιτών που δραστηριοποιούνται για ευαισθητοποίηση και πρόληψη των τροχαίων οδικών συγκρούσεων. Περαιτέρω το Υπουργείο Δικαιοσύνης προχωρά και με άλλα παράλληλα μέτρα, με σκοπό την επιμόρφωση και ενημέρωση των υφιστάμενων, κυρίως των νέων. Στα πλαίσια αυτά, συζητείται στη Βουλή των Αντιπροσώπων η πρόταση της Κυβέρνησης για τη σύσταση Σχολής Επιμόρφωσης Οδηγών, στην οποία θα μπορούν να παραπέμπονται από το Δικαστήριο ή την Αστυνομία άτομα που χρήζουν επανεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, στα πλαίσια εκτέλεσης της ποινής τους ή ακόμη και υπό τη μορφή εναλλακτικής ποινής.

Επιπρόσθετα, συστήνεται Επιστημονικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο μετά από αξιολόγηση, ανάλυση και παρακολούθηση των μεταβλητών με βάση τα στατιστικά  στοιχεία των οδικών συγκρούσεων και παραβάσεων, θα διεξαγάγει έρευνες και μελέτες με σκοπό την υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων για συγκεκριμένες παρεμβάσεις και στρατηγικές πρόληψης των τροχαίων οδικών συγκρούσεων.Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθώ και σε επιπρόσθετα μέτρα που λαμβάνονται όπως η αύξηση της αστυνόμευσης με τη χρήση των οχημάτων έξυπνης αστυνόμευσης, η εφαρμογή του νάρκοτεστ, η αναμενόμενη εγκατάσταση του συστήματος φωτοεπισήμανσης, όπως και η αύξηση των ποινών για όλες τις παραβάσεις του ΚΟΚ που τροχοδρομείται. 

Απώτερος στόχος μας είναι η δημιουργία νέας γενιάς οδηγών που θα τηρεί τους νόμους, όχι από φόβο για την ποινή, αλλά από επίγνωση του αντίκτυπου των πράξεων τόσο σε αυτούς όσο και στους άλλους. Η ένταξη του συγκεκριμένου μαθήματος και στα λύκεια και τις τεχνικές σχολές είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί πλέον καλύπτονται όλες οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας μια συνεχή και στοχευμένη διαπαιδαγώγηση του κάθε χρήστη του οδικού δικτύου που αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για τις προσπάθειες που καταβάλλετε για καλλιέργεια της οδικής συνείδησης και να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να ενδυναμώσουμε τις συλλογικές μας προσπάθειες και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους και υφιστάμενους οδηγούς, μεταδίδοντας το μήνυμα ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη για να χάνεται τόσο άδικα στο δρόμο.  Σας διαβεβαιώνω ότι, από πλευράς της Κυβέρνησης, θα συνεχίσουμε μέσα από μια πολύπλευρη, κοινωνική και επιστημονική προσέγγιση να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή, στα πλαίσια μιας σωστής οδικής συνείδησης που θα καλλιεργήσει στον κάθε πολίτη την έννοια της ασφαλούς διακίνησης.

Επιστροφή

© Copyright 2019, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD