Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Με 18 αποφασιστικά και δραστικά μέτρα απαντά ο Υπουργός Δικαιοσύνης 

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τονίσει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να θέσει τέρμα στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στις φυλακές και να αναβαθμίσει το επίπεδο του σωφρονιστικού ιδρύματος ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Δεν ήταν ούτε είναι πρόθεση μας να κρύψουμε τα προβλήματα ή να αναζητήσουμε δικαιολογίες για τα τραγικά περιστατικά των τελευταίων μηνών.

Η κυβέρνηση έλαβε μέτρα από την πρώτη μέρα, αλλά δυστυχώς επιδείχθηκε ολιγωρία και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και υπόσκαψη τους. Οι πολιτικές και τα μέτρα δεν είναι αρκετό να εξαγγέλλονται, αλλά και να υλοποιούνται.

Τα μέτρα που θα ανακοινώσω σήμερα είναι μόνο μέρος της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία για σκοπούς και διαφάνειας, αλλά και λογοδοσίας, θα δοθούν στο σύνολο τους στη δημοσιότητα αύριο. Τα μέτρα που εξαγγέλλω σήμερα έχουν άμεση ισχύ και η παρακολούθηση της υλοποίησης τους θα έχει άμεση προτεραιότητα.

 1. Ο κ. Τρυφωνίδης επιστρέφει άμεσα στα αστυνομικά του καθήκοντα.
 2. Τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ένας αξιωματικός και επτά δεσμοφύλακες και δρομολογήθηκαν οι διαδικασίες για άλλους δύο δεσμοφύλακες.
 3. Συστήνεται ειδική ομάδα του ΤΑΕ Λευκωσίας που θα διερευνήσει τις ποινικές ευθύνες για τις δύο πρόσφατες αυτοκτονίες και την κακοποίηση κρατουμένου και την χωρίς καθυστέρηση ολοκλήρωση των ερευνών για τις αυτοκτονίες της 18/7 και 15/8.
 4. Οι πειθαρχικές έρευνες για τις ίδιες υποθέσεις, για σκοπούς διασφάλισης της αντικειμενικότητας τους, θα γίνουν, από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και θα ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών.
 5. Συνεχής θα είναι η παρουσία ειδικού κλιμακίου της ΜΜΑΔ στις φυλακές με ευθύνη τον καθημερινό έλεγχο κελιών, κοινόχρηστων χώρων και χώρων του προσωπικού των φυλακών.
 6. Ανασχεδιασμός του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης των φυλακών, κατά τρόπο που να είναι αδύνατη η επέμβαση στο υλικό που καταγράφεται και εφαρμόζονται αυστηρότερα πρωτόκολλα τήρησης αρχείου. Η αποκλειστική ευθύνη χειρισμού του συστήματος ανατίθεται στη ΜΜΑΔ.
 7. Αυστηρότεροι έλεγχοι του προσωπικού των φυλακών κατά την είσοδο και έξοδο τους. Προσωρινά η ευθύνη των ελέγχων ανατίθεται στη ΜΜΑΔ.
 8. Άμεση εφαρμογή μέτρων πρόληψης και πάταξης της διαφθοράς, όπως για παράδειγμα η υποβολή δήλωσης περιουσιακών στοιχείων από μέλη του προσωπικού των φυλακών και συγγενών τους.
 9. Μετακίνηση των επιθεωρητών στην πτέρυγα ευθύνης τους, αντί στα κτίρια διοίκησης, για αποτελεσματικότερο έλεγχο και επικοινωνία με τους κρατουμένους.
 10. Δημιουργία ψυχιατρικής πτέρυγας φυλακών, στην οποία θα μετακινούνται άτομα που χρειάζονται ψυχιατρική στήριξη και φροντίδα
 11. Άμεση αξιολόγηση, από ομάδα ψυχιάτρων της ψυχοσωματικής κατάστασης φυλακισμένων, που έχουν ήδη προβεί σε πράξεις αυτοτραυματισμού.
 12. Εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων για κρατουμένους που έχουν επιδείξει σημάδια ψυχολογικής κατάπτωσης.
 13. Ανακατονομή των φυλακισμένων με βάση το ύψος της ποινής και τον βαθμό επικινδυνότητας, μέτρο το οποίο αναμένεται να οδηγήσει και στην αποσυμφόρηση των φυλακών.
 14. Μετακίνηση προσώπων που τελούν υπό κράτηση για οικονομικές οφειλές στην ανοικτή φυλακή, για τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος.
 15. Επαναξιολόγηση καταλόγου αντικειμένων που θεωρούνται επικίνδυνα.
 16. Καταρτισμός προγράμματος εκπαίδευσης του προσωπικού των φυλακών από την Αστυνομική Ακαδημία, τη ΜΜΑΔ, το Υπ. Υγείας και την Επ. Διοικήσεως, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 17. Άμεση συμμόρφωση με τις εκθέσεις της Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτρόπου Διοικήσεως.
 18. Ενδυνάμωση των μηχανισμών εξωτερικής επιθεώρησης των φυλακών με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως, ώστε να μπορεί να διενεργεί αιφνιδιαστικούς ελέγχους, και επανεξέταση της λειτουργίας του Συμβουλίου Φυλακών.
Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD