Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περιορισμός της εγκληματικής δραστηριότητας μέσω καρτών soeasy με την εφαρμογή ρυθμίσεων – Ο ΥΔΔΤ παρουσίασε την εν λόγω πρόταση νόμου για τις ρυθμίσεις στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων 

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνάς Νικολάου, μετά το πέρας της κλειστής συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων με αντικείμενο τη συζήτηση του περί Ταυτοποίησης των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας προπληρωμένου χρόνου ομιλίας Νόμου του 2009, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

«Ως Κυβέρνηση και ως Υπουργείο, αφού εξετάσαμε την πρόταση νόμου η οποία είναι κατατεθειμένη, έχοντας προηγουμένως αξιολογήσει την ανάγκη να υπάρξει  ταυτοποίηση των καρτών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας soeasy με τα πρόσωπα τα οποία τις κατέχουν, κρίναμε ότι η πρόταση νόμου ήταν μια καλή βάση για να μπορέσει να υπάρξει αυτή η ρύθμιση. Έτσι φρόντισα να γνωστοποιήσω αυτή τη θέση μας γραπτώς στον Πρόεδρο της Επιτροπής Συγκοινωνιών και να του ζητήσω να πραγματοποιηθεί η σημερινή συνεδρία με σκοπό να ενημερώσω και να συζητήσω με τα μέλη της επιτροπής την αναγκαιότητα αυτής της ρύθμισης.»

Ο κ. Υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι η αξιολόγηση των υπέρ και των κατά μιας τέτοιας ρύθμισης οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα θετικά ήταν πολύ περισσότερα, περιλαμβανομένων ακόμη και των ισχυρισμών των παροχέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για απώλεια εσόδων. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος που υφίσταται το κράτος, είπε ο κ. Νικολάου, είτε για τη διερεύνηση υποθέσεων είτε από τη ζημιά που υφίσταται από υποθέσεις που δεν μπορούν να εξιχνιαστούν ή ακόμα και από πράξεις που διαπράττονται με τη χρήση των καρτών soeasy χωρίς τη δυνατότητα ταυτοποίησης των χρηστών, κρίθηκε ότι το κόστος αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα οικονομικά οφέλη που ισχυρίζονται ότι θα απωλέσουν οι παροχείς. «Θεωρούμε ότι μια τέτοια ταυτοποίηση θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διερεύνηση και εξιχνίαση πολλών πράξεων που συνδέονται ή που καταλήγουν σε εγκληματικές ενέργειες. Γι’αυτό το λόγο σήμερα ενώπιον της  Επιτροπής επεξήγησα τις δυσκολίες και αδυναμίες που υπάρχουν καθώς και την εξαιρετική προσπάθεια που κάνουν οι διωκτικές αρχές στην προσπάθεια διερεύνησης υποθέσεων στις οποίες χρησιμοποιούνται κάρτες soeasy, ζήτησα όπως προχωρήσουν άμεσα στην προώθηση της έγκρισης αυτής της πρότασης Νόμου.»

Επί τούτου, ο κ. Υπουργός είπε ότι το Υπουργείο είναι στη διάθεση της Επιτροπής για να συζητήσουν κάποιες αλλαγές που μπορούν να γίνουν επί του Νομοσχεδίου με σκοπό να περιοριστούν ακόμη περισσότερο αν γίνεται τις οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες, χωρίς να αλλάζει ή να διαφοροποιείται ο σκοπός της ταυτοποίησης των κατόχων καρτών soeasy.

Σκοπός, είπε ο κ.Νικολάου, δεν είναι να ταλαιπωρηθεί ο πολίτης αλλά να διευκολυνθεί η προστασία του από άνομες πράξεις που γίνονται από συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία δυστυχώς εκμεταλλεύονται την ανωνυμία των καρτών αυτών για συγκεκριμένες ενέργειες. Μάλιστα, αυτά τα πρόσωπα, συνέχισε ο κ. Υπουργός, δεν κάνουν συνεχή αλλά περιορισμένη ή ακόμη και μια και μοναδική χρήση των καρτών αυτών με σκοπό την αποφυγή αποκάλυψης της ταυτότητάς τους.

«Μια τέτοια ρύθμιση», είπε ο κ.Νικολάου, «μπορεί να εκληφθεί από κάποιους ότι είναι περιορισμός δικαιώματος. Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ποιο θα είναι το μέγιστο όφελος που μπορεί να υπάρξει για τη δημόσια ασφάλεια.» Ο κ. Υπουργός πρόσθεσε ακόμη ότι η ρύθμιση αυτή θα στερήσει ή θα περιορίσει σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό μέσο που χρησιμοποιείται από πρόσωπα που επιθυμούν να καταφύγουν σε άνομες πράξεις. Το Υπουργείο, πρόσθεσε ο κ. Νικολάου, βρίσκεται στη διάθεση της Επιτροπής Συγκοινωνιών να συζητήσει και με τους παροχείς τον περιορισμό της χρήσης καρτών οι οποίες μπορεί να προέλθουν είτε από τα κατεχόμενα είτε από αλλού. Εξάλλου ο κ. Υπουργός τόνισε ότι η προσπάθεια γίνεται για να περιοριστούν τα μέσα που χρησιμοποιούνται κατ’επανάληψη και εξυπηρετούν συγκεκριμένα πρόσωπα στις εγκληματικές τους ενέργειες. Κατά τη σημερινή συνεδρία με την Επιτροπή, είπε ο κ. Υπουργός, έγινε έκκληση από μέρους του, όπως προχωρήσουν με τη ρύθμιση αυτού του ζητήματος, αφού είναι προφανές ότι έτσι θα διευκολυνθεί η εξιχνίαση και διερεύνηση πολλών υποθέσεων, που αφορούν το παρόν, οι οποίες συνεχίζουν να διενεργούνται από αυτά τα πρόσωπα.

Σε ερώτηση σχετικά με την αγορά καρτών από τουρίστες στην Κύπρο, ο κ.Υπουργός απάντησε ότι όλοι ανεξαιρέτως που θα επιθυμούν να αποκτήσουν μια κάρτα soeasy θα παραχωρούν τα στοιχεία τους με σκοπό την ταυτοποίηση της κατοχής της κάρτας, χωρίς την ύπαρξη περιορισμού του δικαιώματος οποιουδήποτε, και χωρίς αυτή η ρύθμιση να λειτουργήσει αποτρεπτικά για κάποιον τουρίστα από το να επισκεφθεί την Κύπρο, αφού ούτως ή άλλως κατά την είσοδό του στην Κύπρο επιδεικνύει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και αφού δεν υπάρχει κανείς, είτε Κύπριος είτε αλλοδαπός, που να μην κατέχει ταυτότητα.

Σε ερώτηση αν έχει ζητηθεί από το Υπουργείο χρονικό πλαίσιο για ψήφιση τους συγκεκριμένου Νομοσχεδίου από τη Βουλή, ο κ.Υπουργός είπε ότι έχει ζητηθεί να δοθεί μια προτεραιότητα από πλευράς της Επιτροπής για την προώθηση αυτού του θέματος, δεδομένου του γεγονότος ότι αυτό έχει συζητηθεί κατ’επανάληψη στην Επιτροπή Συγκοινωνιών και ότι όλοι οι βουλευτές έχουν καταθέσει πολλούς προβληματισμούς και ότι, από το κείμενο της πρότασης Νόμου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, φαίνεται να έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες.

«Ήρθε η ώρα», είπε ο κ. Νικολάου, «να ζυγίσουμε υπεύθυνα τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά. Και σας λέω ότι τα θετικά είναι πολύ περισσότερα από μια τέτοια ρύθμιση. Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς με αυτό. Δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά αυτές μπορούμε να τις ρυθμίσουμε στη συνέχεια.»

Σε ερώτηση σχετικά με τον έλεγχο καρτών από τα κατεχόμενα, ο κ.Υπουργός είπε ότι θα εξεταστεί ο τρόπος ελέγχου κατά την είσοδο στις ελεύθερες περιοχές ενώ εξετάζεται και ο τρόπος ελέγχου των καρτών αυτών και με τους ίδιους τους παροχείς. Είναι, είπε ο κ. Υπουργός, περισσότερο τεχνικό ζήτημα, το οποίο αν και δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως, έχει γίνει ξεκάθαρο από όλα τα μέλη της Επιτροπής ότι με την ταυτοποίηση θα περιοριστούν οι δυνατότητες για εγκληματικές δραστηριότητες.

Σε ερώτηση σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών στο διαδίκτυο, ο κ.Νικολάου, απάντησε ότι υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησής τους και ήδη αυτό γίνεται, όμως αυτή η οδός δεν παρέχει στους χρήστες την ίδια διευκόλυνση που τους παρέχει μια κάρτα soeasy, λαμβάνοντας υπόψη και το ότι ένας χρήστης μπορεί να κατέχει περισσότερες από μία κάρτες για εξυπηρέτηση των εγκληματικών του ενεργειών διατηρώντας την ανωνυμία που του παρέχει αυτή η διευκόλυνση.

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD