Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνάντηση Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνά Νικολάου στις Κεντρικές Φυλακές με τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τη Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών για την κατάσταση στο Τμήμα Φυλακών 

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνάς Νικολάου, είχε συνάντηση στις Κεντρικές Φυλακές με τον Αναπληρωτή Διευθυντή και τη Διοίκηση των Κεντρικών Φυλακών για την κατάσταση στο Τμήμα Φυλακών.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Υπουργός δήλωσε στους εκπροσώπους των ΜΜΕ ότι αφού έλαβε από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Φυλακών Έκθεση γεγονότων αναφορικά με το τελευταίο περιστατικό αυτοκτονίας στις Κεντρικές Φυλακές και την μελέτησε, ζήτησε από τον Γενικό Εισαγγελέα το διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, μέλος της Νομικής Υπηρεσίας, με σκοπό να διερευνήσει τόσο τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων, όσο και πειθαρχικών παραπτωμάτων. "Έχω μιλήσει με τον Γενικό Εισαγγελέα", είπε ο κ. Υπουργός, "και αύριο θα προχωρήσει στο διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για να διερευνήσει το συγκεκριμένο περιστατικό μάλιστα με οδηγίες όπως η ανάκριση αυτή ολοκληρωθεί το αργότερο μέσα σε σαράντα πέντε μέρες ούτως ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος όπου για μήνες περιμέναμε, ή ακόμα περιμένουμε κάποιες έρευνες, τα πορίσματα των οποίων φαίνεται ότι είναι σημαντικά." Ο κ. Νικολάου συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει να γίνει άμεσα αυτή η εξέταση διότι πιστεύει ότι μέσα από το χειρισμό του συγκεκριμένου περιστατικού και άλλων περιστατικών που θα προκύψουν μέσα από την έρευνα θα είναι δυνατό να εξαχθούν και άλλα συμπεράσματα για σκοπούς αντιμετώπισης μιας κατάστασης η οποία είναι σίγουρα ανεπιθύμητη στο χώρο των φυλακών. "Είχα σήμερα συνάντηση", είπε ο κ. Υπουργός "με τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Κεντρικών Φυλακών και τους συνεργάτες του επιθεωρητές αξιωματικούς με τους οποίους συζήτησα το γενικότερο πρόβλημα που δημιουργείται στο χώρο των φυλακών, όχι μόνο με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τη μεταχείριση των φυλακισμένων, τη συνεργασία και τις σχέσεις ανάμεσα στο προσωπικό, τον τρόπο διοίκησης, την αποτελεσματικότητα της διοίκησης μέσα στο χώρο των φυλακών, αλλά και για την ανάγκη να προωθηθούν μέτρα για τα οποία έχουμε ήδη αποφασίσει αλλά φαίνεται να μην προχωρούν ή επιδεικνύεται κάποια ολιγωρία στην ολοκλήρωσή τους." "Για το λόγο αυτό" είπε ο κ. Υπουργός , "έχω σήμερα επεξηγήσει στη Διεύθυνση και τους συνεργάτες του Αναπληρωτή Διευθυντή, την ανάγκη όπως όλοι, και το υπογραμμίζω αυτό, προχωρήσουμε στην αλλαγή την οποία θέλουμε να επιφέρουμε στο χώρο των Κεντρικών Φυλακών για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα τα οποία κατά καιρούς επιφέρουν ψυχολογική πίεση στους φυλακισμένους και που δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις επενεργούν στο να έχουμε αυτού του είδους τα φαινόμενα." Συνεχίζοντας ο κ. Νικολάου είπε ότι έχει σήμερα μιλήσει και με τον Υπουργό Υγείας αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο εξετάζονται τα φαινόμενα κατάδικων με ψυχολογικά προβλήματα και για το πώς μπορεί η πολιτεία να τους παράσχει όσο το δυνατό καλύτερη ιατρική στήριξη. Προς αυτή την κατεύθυνση, είπε ο κ. Υπουργός, έχει γίνει συνεννόηση με τον Υπουργό Υγείας, για τη λήψη πρόσθετων μέτρων καθώς και για τη δυνατότητα κάποιων εξ εκείνων που παρουσιάζουν αυτού του είδους τα προβλήματα να μπορούν να τυγχάνουν ψυχιατρικής θεραπείας στο χώρο του νοσοκομείου της Αθαλάσσας.

Σε ερώτηση αν υπάρχει η πιθανότητα, σε ότι αφορά το περιστατικό αυτοκτονίας, κάποιοι να μην έκαναν σωστά τη δουλειά τους, ο κ. Νικολάου είπε ότι αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα τα οποία θα διερευνηθούν, ενώ διαβεβαίωσε ότι ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, και δει ατόμου από τη Νομική Υπηρεσία, ο οποίος θα γνωρίζει τα ποινικά ζητήματα, τις ποινικές διαδικασίες και ζητήματα που αφορούν τις φυλακές, αποτελεί μια διασφάλιση της πληρότητας και της αντικειμενικότητας της έρευνας. "Η προσπάθειά μας", είπε ο κ. Υπουργός, "είναι να έχουμε μια σωστή έρευνα, η οποία να μας δώσει εκείνα τα συμπεράσματα που θα μας βοηθήσουν να διαπιστώσουμε ποιοι έχουν ή όχι ποινικές ή πειθαρχικές ευθύνες, και τα οποία θα αξιοποιηθούν για σκοπούς βελτίωσης της κατάστασης που επικρατεί στο χώρο των φυλακών." Από αυτή την έρευνα, είπε ο κ. Νικολάου, μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη κενών ή προβλημάτων, όπως κάποια έχουν ήδη διαπιστωθεί μέσα από την έκθεση που έχει ετοιμαστεί και αποσταλεί σήμερα από τον Αναπληρωτή Διευθυντή Κεντρικών Φυλακών, τα οποία φαίνεται ότι επιτρέπουν την παρουσίαση αυτών των φαινομένων."

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD