Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Ιωνά Νικολάου, μετά το πέρας της συνάντησης του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου 

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης είχε σήμερα, μαζί με άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου του, συνάντηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου με τη Γενική Ελέγκτρια, κατά την οποία κατατέθηκε η Έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης για το έτος 2011.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο κ. Υπουργός έκανε δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο κ. Νικολάου είπε ότι «κατά τη συνάντηση εξετάστηκε η Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας αναφορικά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η οποία αν και είναι για το έτος 2011, έγινε έχοντας πάντα κατά νου τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί με σκοπό να γίνουν διορθώσεις ή να ανταποκριθούμε στις παρατηρήσεις που έγιναν από τη Γενική  Ελέγκτρια.» «Σύμφωνα και με τα όσα η ίδια η Γενική Ελέγκτρια έχει καταθέσει,» επεσήμανε ο κ. Υπουργός, «έχουν γίνει και γίνονται πολλές προσπάθειες για να ικανοποιηθούν οι παρατηρήσεις που γίνονται στη Έκθεση του 2011 και πολλά από τα οποία δυστυχώς επαναλαμβάνονται και στην Έκθεση του 2012.»

«Θέλω να ξεκαθαρίσω», είπε ο κ. Υπουργός ότι  «για πρώτη φορά, λήφθηκαν πραγματικά μέτρα στην προσπάθεια της ανταπόκρισης στα ζητήματα που αφορούν στην εκτέλεση των ενταλμάτων, αναγνωρίζοντας πάντα το πρόβλημα ότι πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν λόγω της οικονομικής τους κατάστασης στις υποχρεώσεις αυτές.»

Περεταίρω, ο κ. Υπουργός είπε ότι έχουν ληφθεί μέτρα σε ζητήματα που αφορούν: τα επιδόματα και τις υπερωρίες στην Αστυνομία, την προσπάθεια για καθιέρωση της διαφάνειας σωστής διαχείρισης δημοσίου χρήματος και διαδικασιών προσφορών, την ανάγκη να υπάρξει αντικατάσταση των μελών της Αστυνομίας που ασκούν μη αστυνομικής φύσεως καθήκοντα με πολιτικό προσωπικό, ενώ σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την αυξημένη καταβολή των ενοικίων το 2011 σε σχέση με το 2012, ο κ. Υπουργός ανέφερε ότι μέσα από επαναδιαπραγμάτευση των συμβολαίων επιτεύχθηκε μείωση των ενοικίων κατά 593 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή 29%.

Επίσης, ανέφερε ο κ. Νικολάου, λήφθηκαν μέτρα σε ότι αφορά την προσπάθεια του Υπουργείου να επιλύσει τα υφιστάμενα προβλήματα και προβλήματα που προέκυψαν στην Μενόγεια, Ο κ. Υπουργός, επεσήμανε ότι η βούληση της Κυβέρνησης φαίνεται στο ότι το Υπουργείο «προσπάθησε από τη μια να είναι σε θέση να πάρει μέτρα για συμμόρφωση και από την άλλη να δείχνει ετοιμότητα να αναγνωρίσει τα λάθη που δημιουργήθηκαν και να τα διορθώσει.»

«Εξάλλου», είπε ο κ. Υπουργός, «έχουμε θέματα που αφορούν διαδικασίες προσφορών, τα οποία σε συνεννόηση με τη Γενική Ελέγκτρια παραπέμπονται για διερεύνηση από Διερευνώντα Λειτουργό που θα διοριστεί κατόπιν συνεννόησης με τον Γενικό Εισαγγελέα. Υπάρχουν δύο ζητήματα που αφορούν: την εκποίηση ενός μικρού αεροσκάφους Islander που έγινε το Νοέμβριο 2012, και την παράληψη να ανανεωθεί το συμβόλαιο συντήρησης του συστήματος ραδιοεπισήμανσης στην Αστυνομία.

Παράλληλα, έχουν εγερθεί ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις στη Μεννόγεια, τα οποία μάλιστα έχουν επισημανθεί από την Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους και τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, καθώς και θέματα σχετικά με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στη Μεννόγεια. «Εξάλλου, είπε ο κ. Νικολάου, «εγέρθηκαν και ζητήματα που αφορούν την Ασφάλεια γενικότερα στον τόπο καθώς και θέματα που σχετίζονται με την αστυνόμευση.»

«Για όλα αυτά τα θέματα που εγείρονται στην Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2011-2012, έχουμε καταθέσει σήμερα τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει,» είπε ο κ.Υπουργός.

Συνεχίζοντας ο κ. Υπουργός είπε: «Θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του ο ΠτΔ έχει τονίσει ότι κάθε Υπουργείο και κάθε Υπηρεσία θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις που γίνονται στις Εκθέσεις της Γενικής Ελέγκτριας, και αυτή είναι η δική μας προσπάθεια.»

«Παρά το γεγονός ότι η Έκθεση είχε υποβληθεί πριν την ανάληψη της διακυβέρνησης από την παρούσα Κυβέρνηση,» τόνισε ο κ. Υπουργός, και «αν και η επιστολή με τις παρατηρήσεις του Υπουργείου υποβλήθηκε το Φεβρουάριο πριν από την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου, έγινε επαναξιολόγηση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν από το Υπουργείο, αναλάβαμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και υποβάλαμε νέα αναθεωρημένη επιστολή, με τις δικές μας παρατηρήσεις επί της εκθέσεως της Γενικής Ελέγκτριας για το 2011.» «Στην επιστολή αυτή,» συνέχισε ο κ. Υπουργός «καταγράψαμε όλες τις ενέργειες τις οποίες είτε είχαμε κάνει μέχρι τότε είτε προτιθέμεθα να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τις παρατηρήσεις της Γενικής Ελέγκτριας, ’όπως ήταν άλλωστε και η υπόδειξη του ΠτΔ. Και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε»

«Πρέπει να βάλουμε μια τάξη στις δημόσιες δαπάνες,» υπογράμμισε ο κ. Νικολάου, «Πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου ο έλεγχος της ΓΕ στον 3ο βαθμό να είναι ο πιο αποτελεσματικός από όλους, σε σημείο που να διορθώνονται και εκείνα που δεν πετύχαμε να διορθώσουμε στους πρώτους δύο βαθμούς.»

«Έτσι θα λειτουργήσει το κράτος κατά έναν πιο σύγχρονο, αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο, και αυτή είναι η δική μας προσπάθεια,» κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Επιστροφή

© Copyright 2021, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD