Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Βρυξέλλες, 5-6 Δεκεμβρίου 

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2013

O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 5 και 6 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις επί του προτεινόμενου Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, πρόταση που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών της ΕΕ και στον καθορισμό σαφών νομικών υποχρεώσεων για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ένωσης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου για τη δημιουργία ενός μηχανισμού «ενιαίας θυρίδας» o οποίος θα διασφαλίζει αποτελεσματικά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων χωρίς, όμως, να παραγνωρίζει την προστασία των επιχειρήσεων. Χαιρέτισε, παράλληλα, το γεγονός ότι θα δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να υποβάλλουν παράπονα εναντίον επιχειρήσεων στις εθνικές αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων της χώρας διαμονής τους και θα μπορούν να λαμβάνονται εκτελεστά μέτρα εναντίον των επιχειρήσεων ανεξάρτητα από το που εδρεύουν. Η διαδικασία αυτή, αφενός βελτιώνει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αφετέρου ενισχύει τη δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ στη δικαιοσύνη, υπογράμμισε ο Υπουργός. Επιπρόσθετα, ο κ. Νικολάου εξέφρασε τη διαφωνία της Κύπρου στο να δοθούν συγκεκριμένες αποκλειστικές αρμοδιότητες στην αρχή της κύριας εγκατάστασης στη λήψη διορθωτικών μέτρων και υποστήριξε την ενισχυμένη συμμετοχή των τοπικών εποπτικών αρχών στη διαδικασία. Όσον αφορά σοβαρές διασυνοριακές υποθέσεις, οι οποίες επηρεάζουν πρωτίστως τις μεγάλες επιχειρήσεις, ο κ. Νικολάου υποστήριξε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα εκδίδει δεσμευτικά διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των εποπτικών αρχών.

Στο Συμβούλιο υιοθετήθηκε, επίσης, η Πρόταση Κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, πρόταση με την οποία δημιουργείται η δυνατότητα για κάθε πιστωτή να δεσμεύει κεφάλαια που κατέχει ο οφειλέτης σε τραπεζικό λογαριασμό σε άλλο κράτος μέλος διασφαλίζοντας σε σημαντικό βαθμό την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του. Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η Κύπρος θα προτιμούσε διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ώστε να είναι δυνατή η λήψη στοιχείων λογαριασμού τόσο πριν όσο και μετά τη λήψη απόφασης, όπως ισχύει στο εθνικό δίκαιο. Παρόλα αυτά, υπογράμμισε, η Κύπρος, αναγνωρίζοντας τη σημασία του εν λόγω Κανονισμού και σε πνεύμα συνεργασίας, αποδέχεται το συμβιβαστικό κείμενο της Λιθουανικής Προεδρίας το οποίο ανοίγει το δρόμο για ένα νέο νομικό εργαλείο. Ο εν λόγω Κανονισμός, πρόσθεσε ο κ. Νικολάου, όχι μόνο θα διευκολύνει την ανάκτηση των διασυνοριακών οφειλών, αλλά θα συμβάλει, εν μέσω της οικονομικής κρίσης που ταλανίζει την Ευρώπη, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές συναλλαγές και γενικότερα στην ανάπτυξη και ευημερία στην ΕΕ.

Ο Κανονισμός για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν το κύριο θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια γεύματος εργασίας στο οποίο παρακάθισαν οι Υπουργοί Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, οι ‘28’ αντάλλαξαν απόψεις αναφορικά με τη διαφωνία των εθνικών κοινοβουλίων αριθμού κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, επί της πρότασης στη βάση της αρχής της επικουρικότητας.   Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Νικολάου, αναφερόμενος στις ανησυχίες της Βουλής των Αντιπροσώπων, είπε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση θα λάβει υπόψη τις εν λόγω απόψεις κατά τη διαμόρφωση των θέσεων της επί του θέματος. Ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων, υπογράμμισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας, είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντικός και ως εκ τούτου οι θέσεις που εκφράζουν επί του θέματος, πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις ώστε να μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα κοινά αποδεκτό κείμενο.

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Νικολάου είχε χωριστές συναντήσεις με τους Έλληνες Υπουργούς Εσωτερικών κ. Γιάννη Μιχελάκη, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης κ. Νίκο Δένδια, και Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, κατά τις οποίες συζήτησαν θέματα που άπτονται της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τις συναντήσεις του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξέφρασε την πλήρη στήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ετοιμότητά της να προσφέρει όποια βοήθεια της ζητηθεί.

Επιστροφή

© Copyright 2021, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD