Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνά Νικολάου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη με θέμα την ενημέρωση του πολίτη κατά πόσο είναι οφειλέτης ενταλμάτων προστίμων 

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Είναι με ιδιαίτερα ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σας για να εξαγγείλω την έναρξη υλοποίησης μιας πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία συνδυάζει:

  • τη νέα φιλοσοφία της Αστυνομίας να βρίσκεται κοντά και να εξυπηρετεί τον πολίτη και
  • της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής να εισαγάγει σε εκτεταμένη βάση την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ως βασικό συστατικό του νέου μοντέλου κράτους.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, προχωρούμε με την «Αναβάθμιση των Κέντρων Επικοινωνίας» στην Αστυνομία. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και το διαδίκτυο, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη ενός συστήματος, το οποίο – στην πλήρη εφαρμογή του – θα παρέχει σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο τη δυνατότητα

  1. να ενημερώνεται για τυχόν εντάλματα ή πρόστιμα που εκκρεμούν σε βάρος του,
  2. το πόσο το οποίο οφείλει προς το Κράτος και
  3. να πληρώνει ηλεκτρονικά την οφειλή του.

Μετά από έρευνα την οποία έχουμε διεξάγει, διαπιστώθηκε ότι ένας σημαντικός αριθμός πολιτών δεν γνωρίζουν ή δεν θυμούνται ότι είναι οφειλέτες προστίμων, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται κατά την έξοδο τους από την Δημοκρατία ή αλλού, λόγω αυτής της εκκρεμότητας. Μέχρι σήμερα εκκρεμούν 57,944 τροχαία εντάλματα. Όλα ανεξαιρέτως αφορούν οφειλές που δεν ξεπερνούν τα €350 και τα περισσότερο είναι πολύ πιο κάτω και από τα €350.

Με το νέο σύστημα που εγκαινιάζουμε, οι πολίτες θα μπορούν σε πρώτη φάση, να ενημερώνονται κατά πόσο είναι οφειλέτες ή όχι - ενώ στο εγγύς μέλλον, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του πολίτη - οι πολίτες θα ενημερώνονται για το ακριβές ποσό που οφείλουν και επιπρόσθετα θα τους παρέχεται η δυνατότητα να πληρώσουν την οφειλή τους μέσω του διαδικτύου, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη αρκεί να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Προτρέπω τους συμπολίτες μου να κάνουν χρήση του εν λόγω συστήματος μέσω της ιστοσελίδας της Αστυνομίας, όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αλλά και για να αποφύγουν αχρείαστη ταλαιπωρία ή καθυστέρηση κατά την αναχώρηση τους από την Δημοκρατία.

Φίλες και φίλοι,

Η πολιτική για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο πυλώνα του νέου μοντέλου κράτους το οποίο ο Πρόεδρος Αναστασιάδης υποσχέθηκε προεκλογικά και υλοποιεί μετεκλογικά παρά τις τεράστιες οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Με δεδομένο τις δυνατότητες της σημερινής εποχής των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση πρέπει να γίνει κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Η καθιέρωση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τόσο των Κυβερνητικών Οργανισμών όσο και μεταξύ των Κυβερνητικών Οργανισμών και των Πολιτών, αποτελεί μια εκ των προτεραιοτήτων της Κυβέρνησης.

Στην Αστυνομία, ήδη, με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προσφέρεται στον πολίτη η δυνατότητα να λαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία αστυνομικού και άλλου ενδιαφέροντος. Στόχος μας είναι όλες οι εργασίες και συναλλαγές των πολιτών με το κράτος να διεκπεραιώνονται και ηλεκτρονικά.

Ιστοσελίδα JCC

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD