Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης στα εγκαίνια του Χώρου Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγια 

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που εγκαινιάζουμε σήμερα τον πολυαναμενόμενο αυτό Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών. Η παρατηρούμενη αύξηση του αριθμού των λαθρομεταναστών σε ολόκληρη την Ευρώπη και η παράνομη παραμονή και εργοδότηση που αυτό συνεπάγεται, επέβαλλαν τη δημιουργία κατάλληλων χώρων κράτησης.

Σκοπός μας, με το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, είναι η βραχυπρόθεσμη κράτηση μεταναστών προς απέλαση. Οι σύγχρονες αυτές εγκαταστάσεις, η ανέγερση των οποίων συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ώστε οι συνθήκες διαβίωσης να ανταποκρίνονται στο βαθμό που το υπέρτατο αγαθό της ανθρώπινης ζωής απαιτεί και επιβάλλει.

Η λειτουργία του χώρου αυτού διέπεται από σαφείς κανονισμούς που αφορούν στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των κρατουμένων, την εισδοχή της στο χώρο, τη στέγαση και της συνθήκες κράτησής της, την ένδυση και τη διατροφή της, το προσωπικό που στελεχώνει το χώρο και άλλα.

Συγκεκριμένα, οι Κανονισμοί ρυθμίζουν

 • τη διοίκηση, λειτουργία και ασφάλεια του χώρου κράτησης,
 • της συνθήκες κράτησης και προσφερόμενες ανέσεις της κρατούμενους, της δραστηριότητες αναψυχής, βιβλιοθήκη, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, αθλητισμός
 • το δικαίωμα επικοινωνίας των κρατουμένων με δικηγόρο και άλλα πρόσωπα
 • το χειρισμό κρατουμένων υπό προϋποθέσεις που ορίζονται από της διατάξεις διεθνών συμβάσεων και της νομοθεσίας
 • την πειθαρχία κρατουμένων και τον χειρισμό της σε περίπτωση απειθαρχίας
 • τη δυνατότητα αγοράς προϊόντων προσωπικής χρήσης ή κατανάλωσης
 • την ικανοποίηση των θρησκευτικών αναγκών των κρατουμένων
 • τον περιορισμό του καπνίσματος σε ειδικά διαρρυθμισμένους χώρους
 • την προληπτική ιατρική εξέταση και προστασία της υγείας των κρατουμένων
 • της δραστηριότητες των κρατουμένων
 • την παροχή υπηρεσιών διερμηνέων
 • την εκπαίδευση του προσωπικού
 • τη συνοδεία κρατουμένων από το χώρο κράτησης στο σημείο εξόδου από τη Δημοκρατία
 • το είδος και τον τρόπο φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού των μελών του προσωπικού και άλλα.

Όσον αφορά της συνθήκες κράτησης, αυτές χαρακτηρίζονται από

 • ικανοποιητικές διαστάσεις κελιών
 • επαρκή εξαερισμό και κλιματισμό
 • ικανοποιητικό φωτισμό
 • σύστημα επικοινωνίας με το προσωπικό
 • χώρους υγιεινής
 • μέριμνα για προσωπική υγιεινή και καθαριότητα
 • υπαίθριο χώρο και εξοπλισμό για καθημερινή άσκηση
 • πρόσβαση σε πόσιμο νερό και γεύματα και άλλα.

Έχει, της, συσταθεί Επιτροπή Επίβλεψης της λειτουργίας του χώρου τούτου, η οποία θα ελέγχει ενδελεχώς και θα διασφαλίζει ότι οι επικρατούσες συνθήκες κράτησης είναι απόλυτα συμβατές με της όρους προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Η Επιτροπή θα επισκέπτεται το χώρο κράτησης τουλάχιστον οχτώ φορές το χρόνο και θα υποβάλλει Έκθεση ευρημάτων με το πέρας κάθε επίσκεψης.

Επιπλέον, η Επιτροπή για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Επίτροπος Διοικήσεως έχουν το δικαίωμα απρόσκοπτης πρόσβασης και επιθεώρησης της χώρους κράτησης.

Το προσωπικό που εργοδοτείται εδώ, τυγχάνει εξειδικευμένης εκπαίδευσης με σκοπό την κατάλληλη διαμόρφωση της νοοτροπίας και του δεοντολογικού κλίματος  και την ανάπτυξη επαγγελματικών, επικοινωνιακών και προσωπικών δεξιοτήτων του προσωπικού.

Εν κατακλείδι, τα σύγχρονα κρατητήρια της Μεννόγιας έχουν ανεγερθεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, της αυτά προδιαγράφονται της συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων. Στο χώρο αυτό κάθε κρατούμενος τυγχάνει σεβασμού, αξιοπρεπούς μεταχείρισης και συμπεριφοράς ενώ αποτελεί υποχρέωση του κάθε υπεύθυνου του χώρου κράτησης να μεριμνά για την επαρκή και κατάλληλη διατροφή, σωματική και διανοητική υγεία, υγιεινή, ασφάλεια και σωματική ακεραιότητα του κρατούμενου.

Με τη λειτουργία του χώρου αυτού θα αποσυμφορηθούν αναμφισβήτητα οι αστυνομικοί σταθμοί και οι Κεντρικές Φυλακές, όπου κρατούνταν μέχρι τώρα οι εν λόγω μετανάστες. Ως εκ τούτου, είμαι βέβαιος ότι οι μέχρι τώρα δυσμενείς για τη Δημοκρατία εκθέσεις για παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων αποτελούν ήδη παρελθόν.

Επιστροφή

© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD