Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

«Στοχεύουμε στην προστασία του υπέρτατου αγαθού της ανθρώπινης ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου.»  

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω σήμερα την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας, μια εκστρατεία διαφώτισης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την πυροπροστασία που φέτος έχει στο επίκεντρό της την «Πρόληψη των αγροτικών πυρκαγιών και την προστασία της υπαίθρου».

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον εκλεκτό προσκεκλημένο Ειδικό Δασολόγο, κ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο, που με την παρουσία και τις υπηρεσίες του στήριξε το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες προς την CNP Ασφαλιστική για την επιχορήγηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σ’ αυτή την ανθρωπιστική και κοινωνική εκστρατεία.

Από τα βάθη των αιώνων, η ιστορία μας μιλά για μια Κύπρο με μια καταπράσινη ύπαιθρο. Ο Όμηρος αποκαλεί την Κύπρο «Υληέσσα», δηλαδή δασώδη.

Ο δασικός πλούτος που απέμεινε στον τόπο μας μετά από τις αλλεπάλληλες καταστροφές, τόσο από τους πολέμους, με πιο πρόσφατη την εισβολή του 1974, όσο και από κακόβουλες ενέργειες, είναι αυτός που εξακολουθεί να δίνει οξυγόνο στη ζωή του νησιού μας. Τα δάση και η ύπαιθρος, με τη χλωρίδα και την πανίδα τους, αποτελούν μνημεία της φύσης, κρύβουν μέσα τους ζωή και προσφέρουν μόνο καλά στον άνθρωπο. Η καταστροφή της φύσης έχει ανεπίστρεπτες επιπτώσεις στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος, στην ανθρώπινη υγεία και γενικά στην οικονομία.

Στόχος μας πρέπει να είναι η αειφόρος ανάπτυξη, η διατήρηση των φυσικών μας πόρων, η ανάπτυξη των παραδασόβιων χωριών μας και η ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να στοχεύσουμε στη δημιουργία δασικής συνείδησης ανάμεσα στους πολίτες.

Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και η μέριμνα για την προστασία της κάθε σπιθαμής του από κάθε μορφής κινδύνους, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου! Το ζητούμενο λοιπόν στην εκστρατεία πρόληψης και πυροπροστασίας της υπαίθρου μας είναι η Ετοιμότητα!

Για το λόγο αυτό, το σοβαρότατο θέμα των πυρκαγιών στην κυπριακή ύπαιθρο έχει τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, πρωτίστως ως θέμα Ασφάλειας της χώρας μας και Προστασίας του Περιβάλλοντός της.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως έχει θέσει τους εξής στόχους με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας:

  • Την αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας υπό την πολιτική ευθύνη του Υπουργείου, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου και της προσφοράς της προς την Κυπριακή κοινωνία.
  • Τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων και ευθυνών της Υπηρεσίας, προς αποφυγή των συναρμοδιοτήτων με άλλες υπηρεσίες.
  • Την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της Υπηρεσίας και στην αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού της, μετά από αξιολόγηση του βαθμού ανταπόκρισής του.
  • Την ενίσχυση των μέσων πυρόσβεσης με πτητικά μέσα και σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών, που σχετίζονται με την ανόρυξη, μεταφορά και υγροποίηση του φυσικού αερίου.
  • Τον καταρτισμό των απαραίτητων σχεδίων δράσης, πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών που προκύπτουν συνεπεία της αξιοποίησης του φυσικού αερίου στην περιοχή μας, τόσο επί θαλάσσης όσο και στη ξηρά.
  • Την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας της ΕΜΑΚ και την εκπαίδευση των μελών της.
  • Την ενοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης του τόπου στο πλαίσιο ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού με αποσαφηνοποίηση των αρμοδιοτήτων των δυνάμεων αυτών.

Κυρίες και Κύριοι,

Πέραν από τις τεράστιες επιπτώσεις που έχουν οι πυρκαγιές στην ανθρώπινη ζωή και στο φυσικό περιβάλλον, πρέπει να τονιστεί και το γεγονός ότι η προσπάθεια για καταστολή των πυρκαγιών συνεπάγεται πάντοτε υψηλό οικονομικό κόστος λόγω της εμπλοκής μεγάλου αριθμού πυροσβεστικών οχημάτων, εναέριων μέσων, βαρέων μηχανημάτων και μεγάλου αριθμού προσωπικού.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξής: παρά την οικονομική κρίση που βιώνει ο τόπος, η κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, δεν έχει θέσει σε καμία περίπτωση θέμα περικοπών όσον αφορά την Πυρασφάλεια. Έμπρακτη απόδειξη αποτελούν:

  • η εκμίσθωση εναέριων μέσων πυρόσβεσης και
  • η αύξηση του αριθμού πρόσληψης εποχικών Εργατών Πυρόσβεσης, από 129 σε 160 για το 2014, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αντιπυρικής περιόδου του καλοκαιριού
  • η εκπαίδευση των Πυροσβεστών μας στην Κύπρο και το εξωτερικό, των εθελοντικών οργανώσεων και των στρατιωτών μας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η Κυβέρνηση δίδει ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των εθελοντικών οργανώσεων και στα πλαίσια αυτά η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων της Πολιτικής Άμυνας, των ομάδων δράσης των Κοινοτήτων και του Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομών οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ώστε να συνδράμουν στο έργο της σε θέματα αντιμετώπισης πυρκαγιών και πλημμύρων, και έχουμε παράλληλα αναπτύξει συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προσκόπων Κύπρου.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εξάρω και την προσφορά Εθελοντών συμπατριωτών μας στην αντιμετώπιση εκδηλώσεων πυρκαγιών, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά καθαρός πατριωτισμός και αλτρουισμός. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει και εκτιμά τη σημασία της συμβολής οργανωμένων ομάδων εθελοντών σε περιπτώσεις κατάσβεσης πυρκαγιών αλλά και σε περιπολίες σε περιοχές της υπαίθρου με υψηλή επικινδυνότητα.

Οι κλιματολογικές αλλαγές ανά το παγκόσμιο έχουν επηρεάσει και τον τόπο μας και συνεπώς φροντίσαμε να εκπαιδεύσουμε, το προσωπικό τόσο της ΕΜΑΚ, όσο και άλλων μελών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, σε θέματα αντιμετώπισης καταστάσεων πλημμυρών, σε περιπτώσεις διασώσεων από χείμαρρους και πυρκαγιές, αξιοποιώντας παράλληλα και τις εκπαιδεύσεις που προσφέρονται στα πλαίσια του Προγράμματος Leonardo Da Vinci.

Έχουμε ολοκληρώσει το Σχέδιο Δράσης Ίκαρος το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών με σκοπό τον συντονισμό και την ασφάλεια των εναέριων πτητικών μέσων για αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε περιπτώσεις που απαιτούνται πάνω από έξι εναέρια πτητικά μέσα (Αστυνομίας, Εθνικής Φρουράς, Τμήματος Δασών και εκμισθωμένα πτητικά μέσα) για αντιμετώπιση της κατάστασης. Επιπρόσθετα ενισχύονται τα πτητικά μέσα με τη χρήση των Ελικοπτέρων Bell της Αστυνομίας τα οποία αντί να εκποιηθούν όπως ήταν η απόφαση της προηγούμενης Κυβέρνησης, θα διατηρηθούν και αξιοποιηθούν για τις ανάγκες.

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο που επιτελεί η ΕΜΑΚ, έχουμε προχωρήσει σε τροχοδρόμηση των διαδικασιών για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση του προσωπικού και την αποτελεσματική λειτουργία της ώστε να επιτελεί απρόσκοπτα το έργο της και οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν τέλος του χρόνου.

Έχουμε επίσης τροχοδρομήσει τη λειτουργία δύο Υποσταθμών Υπαίθρου οι οποίοι προβλέπεται να λειτουργήσουν τέλος Μαΐου, ένας στη Χοιροκιτία και ένας στις Κιβίδες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι Υποσταθμοί αυτοί έχουν ανεγερθεί σε συνεργασία με τους Έπαρχους Λάρνακας και Λεμεσού, και με την οικονομική συνδρομή των Κοινοτήτων της γύρω περιοχής, χωρίς τη συνδρομή των οποίων το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τους ευχαριστήσω και να τους συγχαρώ αφού με την πολύτιμη βοήθεια τους, θα επιτυγχάνεται η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων ανά το παγκύπριο με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών.

Με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μας στο δύσκολο έργο που επιτελεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, χρειαζόμαστε τη συνεργασία της Ένωσης Κοινοτήτων και του κάθε Κοινοτάρχη με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση των αγροτικών πυρκαγιών και είμαι σίγουρος ότι θα τους βρούμε δίπλα μας, αρωγούς και συμπαραστάτες.

Η ανθρώπινη ζωή και το φυσικό μας περιβάλλον, δύο στοιχεία υψίστης σημασίας για την ύπαρξή μας, απειλούνται θανάσιμα από τις πυρκαγιές. Μιλώντας για τις θανάσιμες επιπτώσεις της πύρινης λαίλαπας, συνειρμικά έρχεται στο μυαλό μας το αγαθό ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία δια μέσου των μελών της. Πολλοί πυροσβέστες έδωσαν κατά καιρούς παραδείγματα αλτρουισμού, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους στη μάχη κατά των πυρκαγιών, για να σώσουν συνανθρώπους τους.

Ως ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης προς τους ανθρώπους αυτούς, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, και κατόπιν προσωπικής μου εισήγησης, κηρύχθηκε η 11η Ιουλίου ως ημέρα «Μνήμης και Τιμής Πεσόντων και Κεκοιμημένων Πυροσβεστών».

Οι κοινωνικές διαφωτιστικές εκστρατείες, σαν τη φετινή, τις οποίες διοργανώνει η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, αποτελούν επιτέλεση ανθρωπιστικού έργου και έχουν μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά θέματα πρόληψης και ενημέρωσης του κοινού προς αποφυγή πυρκαγιών, ιδιαίτερα στην κυπριακή ύπαιθρο.

Ως Κυβέρνηση αλλά και ως Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξει και φέτος από πλευράς των εμπλεκομένων υπηρεσιών πλήρης ετοιμότητα, συντονισμός και αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση του προβλήματος των πυρκαγιών στην ύπαιθρο.

Κυρίες και Κύριοι,

Πλησιάζει η θερινή περίοδος, μια καλή εποχή για την οικονομία του τόπου μας, με αυξημένη τουριστική κίνηση. Ωστόσο, είναι ταυτόχρονα μια αντιπυρική περίοδος με αυξημένους κίνδυνους πυρκαγιών κατά την οποία ο αδυσώπητος ήλιος πολύ εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε ανελέητη πυρρά!

Ας είμαστε λοιπόν όλοι σε ετοιμότητα! Ας μην αφήσουμε το φωτεινό, κυπριακό καλοκαίρι να μετατραπεί σε μια μαύρη περίοδο!

Κηρύττοντας την έναρξη της Εβδομάδας Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εύχομαι με όλη μου την καρδιά ότι το 2014, διασχίζοντας την ύπαιθρο προς τα βουνά ή τις θάλασσές μας, δεν θα αντικρύσουμε καμένα δάση, πεθαμένα δέντρα και αποτεφρωμένη γη!

Ιωνάς Νικολάου
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD