Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για μηδενική ανοχή ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών. 

Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Χαιρετισμός Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κου Ιωνά Νικολάου
στο 22ο Συνέδριο ΖΟΝΤΑ Περιοχής 04,  Ελλάδας-Κύπρου-Λιβάνου,
που διοργανώνει ο Όμιλος ΖΟΝΤΑ Λευκωσίας, με θέμα:
«ZONTA Says No to Violence Against Women: Μια γυναίκα μπορεί!»
Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα, Λευκωσία, Σάββατο 29 Μαρτίου, 2014, 09:30 π.μ.

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που απευθύνω χαιρετισμό στο 22ο Συνέδριο ΖΟΝΤΑ της Περιοχής 04 που διοργανώνει ο Όμιλος ΖΟΝΤΑ Λευκωσίας.

Συγχαίρω θερμά την Οργάνωσή σας για την πρωτοβουλία ν’ αφιερωθεί το σημερινό Συνέδριο στο πρόβλημα της Βίας κατά των Γυναικών, ενώνοντας τη φωνή σας στον κοινό αγώνα για μηδενική ανοχή ενάντια στη βία.

Κυρίες και κύριοι,

H Κυβέρνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη έχει θέσει το σοβαρό θέμα της Βίας κατά των Γυναικών ανάμεσα στις υψηλές της προτεραιότητες και είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για αντιμετώπισή του.

Το φαινόμενο της Βίας κατά των Γυναικών είναι δυστυχώς υπαρκτό σε ευρεία κλίμακα σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες. Κύρια αίτια που την προκαλούν είναι οι ιστορικά άνισες σχέσεις ισχύος μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και τα στερεότυπα που δημιουργούν διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες στην Ευρώπη και στην Κύπρο μία στις 5 γυναίκες βιώνει σωματική βία τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής της, τουλάχιστον μία στις 10 βιώνει σεξουαλική βία, ενώ μία στις 5 γυναίκες βιώνει βία στην οικογένεια, μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου μεταξύ των γυναικών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης του προβλήματος της βίας στον ευρωπαϊκό χώρο, με πρόσφατο παράδειγμα την Οδηγία για την προστασία θυμάτων.

Στην Κύπρο υπήρξε σημαντική πρόοδος γύρω από το θέμα αυτό. Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται:

  • Η ύπαρξη επαρκούς νομοθετικού πλαισίου για την ενδοοικογενειακή βία,
  • Η σύσταση και λειτουργία Συμβουλευτικής Επιτροπής για τη Βία στην Οικογένεια, με διατμηματικό χαρακτήρα και συντονιστικές αρμοδιότητες,
  • Η σύσταση στην Αστυνομία ειδικού Γραφείου Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην Οικογένεια,
  • Η οικονομική στήριξη και ενίσχυση Μη-Κυβερνητικών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό,
  • Η παροχή προστασίας και βοήθειας των θυμάτων βίας από το Σύνδεσμο για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, μέσω του καταφυγίου και της τηλεφωνικής γραμμής βοήθειας,
  • Η αύξηση των καταγγελιών των περιστατικών βίας, ως αποτέλεσμα των ενημερωτικών και διαφωτιστικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται,
  • Η ανάπτυξη διατμηματικών διαδικασιών για το χειρισμό περιστατικών βίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,
  • Η εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών που εμπλέκονται στο χειρισμό υποθέσεων βίας, καθώς και
  • Η υιοθέτηση του πρώτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βία στην Οικογένεια (2010-2013), ο επανασχεδιασμός του οποίου αναμένεται σύντομα.

Ωστόσο, παρά τις θετικές εξελίξεις, διαπιστώνεται μεταξύ άλλων η έλλειψη ολοκληρωμένου φάσματος εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων όλων των μορφών βίας, αδυναμίες σε σχέση με το συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών καθώς και τη συλλογή διαθέσιμων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων, γεγονός που περιορίζει την κατανόηση της πραγματικής έκτασης του προβλήματος και παρεμποδίζει την περαιτέρω ανάπτυξη στρατηγικών δράσεων.

Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία αποτελεί ένα σημαντικό, δεσμευτικό, διεθνές εργαλείο, που μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου και πολιτικών για την προστασία και ενδυνάμωση των θυμάτων όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με κάθε σοβαρότητα το ενδεχόμενο προσχώρησής μας στη Σύμβαση αυτή, συνεκτιμώντας και αξιολογώντας αφενός τα οφέλη που θα προκύψουν κι αφετέρου το κόστος που απαιτείται προκειμένου ν’ ανταποκριθούμε με επάρκεια στις εκτενείς ευθύνες που συνεπάγεται τυχόν προσχώρηση σ’ αυτήν.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το νέο Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, το οποίο βρίσκεται στο τελικό στάδιο ετοιμασίας περιλαμβάνει ως ένα από τους 6 βασικούς άξονες δράσης του την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ για ακόμα μια φορά την Οργάνωσή σας για το σημερινό Συνέδριο, αλλά και για το ευρύτερο έργο που επιτελείτε για αναβάθμιση και ενδυνάμωση των γυναικών στην κοινωνία μας και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες σας.

Σας ευχαριστώ.

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD