Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης μετά το πέρας του Υπουργικού Συμβουλίου 

Δευτέρα, 6 Μαΐου 2019

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα νομοσχέδιο με το οποίο εγκρίνεται η σύσταση Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου, και νομοσχέδιο που αφορά στη νεανική παραβατικότητα, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Ιωνάς Νικολάου.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Νικολάου είπε ότι «σήμερα έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο δύο νομοσχέδια. Με το πρώτο νομοσχέδιο ιδρύεται το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο.

Είχαμε στο  παρελθόν εγκρίνει ένα νομοσχέδιο που αφορούσε στην ίδρυση του Εμπορικού Δικαστηρίου, το οποίο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, αλλά υπήρχαν κάποιες δεύτερες σκέψεις από πλευράς των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Έτσι, μετά από διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο, και μετά από μία διαβούλευση η οποία έγινε με το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάστηκε τροποποίηση του νέου νομοσχεδίου με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του νομοσχεδίου που είχε κατατεθεί στη Βουλή, ούτως ώστε το νομοσχέδιο αυτό να περιλαμβάνει τη δυνατότητα όπως η δικαιοδοσία του νέου δικαστηρίου που θα ιδρυθεί να περιλαμβάνει και δικαιοδοσίες που αφορούν το Ναυτοδικείο.

Πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης και του εκσυγχρονισμού του δικαστικού μας συστήματος. Περιλαμβάνεται και στην έκθεση των εμπειρογνωμόνων των Ιρλανδών, είναι ένα από τα νομοσχέδια τα οποία είχα εξαγγείλει και είχα πει ότι αυτά θα αποτελέσουν την ουσιαστική βάση της αλλαγής του δικαστικού συστήματος.

Το Εμπορικό Δικαστήριο και το Ναυτοδικείο πρόκειται για ένα δικαστήριο το οποίο ουσιαστικά θα καθορίσει διαδικασίες ταχείας εκδίκασης συγκεκριμένων εμπορικών υποθέσεων, δηλαδή αυτές των οποίων η αξία της απαίτησης υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια καθώς επίσης και την εκδίκαση τώρα και των υποθέσεων Ναυτοδικείου χωρίς να υπάρχει αυτός ο περιορισμός των δύο εκατομμυρίων και τα οποία στοχεύουν από τη μια με τη λειτουργία αυτού του δικαστηρίου να συνδράμει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τόπου ως κέντρο εμπορικών υπηρεσιών, κάτι το οποίο ουσιαστικά εντάσσεται και στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη της οικονομίας από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και παράλληλα θα ενισχύσει την προσπάθεια του Υφυπουργείου Ναυτιλίας για την ανάδειξη του τόπου, την περαιτέρω ανάδειξη του, ως κέντρο ναυτιλιακών υπηρεσιών.

Σήμερα, για να σας πω το παράδοξο το οποίο συμβαίνει, ενώ έχουμε σημαντικό αριθμό σκαφών τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο κυπριακό νηολόγιο, δυστυχώς, λόγω αυτής της αδυναμίας που παρατηρείται στο δικαστικό μας σύστημα, οι υποθέσεις που αφορούν στο Ναυτοδικείο οδηγούνται να εκδικάζονται από δικαιοδοσίες άλλων χωρών, όπως είναι η Αγγλία και άλλες και δεν προτιμούν το δικό μας δικαστικό σύστημα λόγω των καθυστερήσεων.

Το δικαστήριο αυτό θα μπορεί να εκδικάζει υποθέσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή σε εννέα μήνες με ένα χρόνο που είναι αποδεκτός χρόνος για την εκδίκαση αυτού του είδους των υποθέσεων και μπορεί ουσιαστικά να συνδράμει στο να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όχι μόνο επενδυτές, αλλά και να καταστήσουμε το δικαστικό μας σύστημα, άξιο, συγκρίσιμο με τα συστήματα άλλων χωρών.

Για τον σκοπό αυτό έχουμε μελετήσει τα δικαστικά συστήματα άλλων χωρών, ανεπτυγμένων τόσο στον τομέα  των εμπορικών δραστηριοτήτων, αλλά και του Ναυτοδικείου, έχουμε μελετήσει το σύστημα  που ακολουθείται ιδιαίτερα στην Ιρλανδία το οποίο κρίναμε ότι προσομοιάζει περισσότερο με το δικό μας, και έχουμε υιοθετήσει καλές πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε αυτό το πλαίσιο.Είναι δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια τα οποία θα κατατεθούν αμέσως στην Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή.

Το δεύτερο νομοσχέδιο που αφορά στη νεανική παραβατικότητα, πρόκειται για ένα νομοθετικό πλαίσιο που έχει ως επίκεντρο το ίδιο το παιδί, για τον καλύτερο δυνατό χειρισμό του παιδιού με διαδικασίες, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες, σύγχρονες και βασίζονται κυρίως στο συμφέρον του παιδιού.

Είναι διαδικασίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι εξωδικαστηριακές, τρόποι δηλαδή που μπορούν να οδηγήσουν στην αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, την αποκατάσταση της παραβατικής συμπεριφοράς του νέου μέσα από προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν εξωδικαστικά, εφαρμόζονται προγράμματα αποδικαστικοποίησης του παιδιού, δηλαδή το παιδί δεν θα οδηγείται ενώπιον των δικαστηρίων, εφαρμόζεται η αρχή της παιδοκεντρικής μεταχείρισης του παιδιού, το παιδί θα οδηγείται ενώπιον του δικαστηρίου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις εάν αποτύχουν τα προγράμματα που εφαρμόζονται εξωδικαστικώς, και θα μπορεί το ίδιο το δικαστήριο να υιοθετήσει την εφαρμογή προγραμμάτων χωρίς να στείλει τον νεαρό είτε στην φυλακή είτε σε κέντρο περιορισμού.Η επιβολή ποινής φυλάκισης στο παιδί είναι έσχατο μέτρο, σε σημείο μάλιστα που θα έλεγα ότι απαγορεύεται η φυλάκισή του, παρά μόνο ο περιορισμός του σε χώρους κράτησης που δεν θα εντάσσονται στο πλαίσιο των φυλακών.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που κάναμε σε συνεργασία με την Επίτροπο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έγινε μια διαβούλευση με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, ακόμη και δημόσια διαβούλευση που κράτησε περίπου ενάμιση χρόνο.

Θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα νομοσχέδια που έχουμε ετοιμάσει γιατί πραγματικά η νεανική παραβατικότητα στον τόπο μας αποτελεί ένα ουσιαστικό πρόβλημα για το οποίο οφείλουμε ως πολιτεία να δώσουμε λύσεις αντιμετώπισης. Το νομοσχέδιο από μόνο του σίγουρα δεν λύνει τα προβλήματα, θα πρέπει στη συνέχεια να εφαρμοστούν τα προγράμματα, τα οποία περιγράφονται με ακρίβεια στο σχετικό νομοσχέδιο, επιλύοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις οποιεσδήποτε διελκυστίνδες που μπορεί να παρουσιάζονταν μεταξύ Υπηρεσιών στο πλαίσιο εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων.

Να θυμίσω ότι το 2003 ως βουλευτής τότε είχα καταθέσει μια παρόμοια πρόταση νόμου η οποία προσέκρουσε στις διαφωνίες που υπήρχαν μεταξύ των κυβερνητικών Υπηρεσιών. Σήμερα το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να επιλύσει αυτές τις διαφωνίες και διαφορές που υπάρχουν, με διαδικασίες που είναι συγκεκριμένες και σαφείς.Θα συνδράμει ουσιαστικά και στα προβλήματα που παρουσιάζονται είτε σε σχέση με τον σχολικό εκφοβισμό και όλα τα ζητήματα που αφορούν τα σχολεία και εντάσσονται στο ευρύτερο κεφάλαιο της νεανικής παραβατικότητας. Είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο και θέλω να πιστεύω ότι η Βουλή θα το εξετάσει κατά προτεραιότητα, λόγω της ουσιαστικής σημασίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο τόπος».

Ερωτηθείς για το ηλικιακό όριο, ο κ. Υπουργός είπε ότι πρόκειται για ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών.

Σε άλλη ερώτηση, ο κ. Υπουργός είπε ότι «την Παρασκευή ο Πρόεδρος έχει ορίσει μια συνάντηση με τους δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο είναι την Τετάρτη, 15 Μαΐου, να αναμένετε την επομένη ότι και εγώ θα παραδώσω το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπως έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας».

Επιστροφή

© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD