Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χαιρετισμός στην τελετή απονομής βραβείων διαγωνισμού για την Εκστρατεία κατά της Διαφθοράς 

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που απευθύνω, σήμερα, χαιρετισμό, στην τελετή βράβευσης των νέων μας, οι οποίοι διακρίθηκαν στον διαγωνισμό που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, με στόχο να δώσουν οι ίδιοι το έναυσμα, μέσα από το δικό τους σκεπτικό και τις δημιουργίες, για την εκστρατεία ευαισθητοποίησης για πρόληψη και πάταξη του φαινομένου της διαφθοράς.

Η εκστρατεία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς, μεγάλο μέρος του οποίου προωθείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) από την οποία ζητήθηκε χρηματοδότηση και παροχή τεχνικής βοήθειας.

Με στόχο, λοιπόν την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας, καλέσαμε τον περασμένο Δεκέμβριο τους ίδιους τους νέους να συμβάλουν στη διαμόρφωση της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, μέσα από ένα ισχυρό μήνυμα για προώθηση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς.

Είναι γεγονός ότι ο ενθουσιασμός και ο νεανικός παλμός, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα και τα ερεθίσματα της σύγχρονης κοινωνίας είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα, τα οποία κατέδειξαν τον έντονο προβληματισμό και την σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι συμμετέχοντες στο να αποδώσουν την ανάγκη κινητοποίησης της κοινωνίας προς αντιμετώπιση του φαινομένου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους φοιτητές μας που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Υπουργείου και παρά τον φόρτο των μαθημάτων τους, αφιέρωσαν χρόνο για να διαμορφώσουν το κατάλληλο σκεπτικό πίσω από κάθε δημιουργία τους, αποδεικνύοντας ότι οι νέοι του σήμερα, συμμερίζονται την αποφασιστικότητα μας για καταπολέμηση του φαινομένου. Μεγαλώνοντας στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον και βιώνοντας την καθημερινότητα της εποχής μας, στην οποία είναι έκδηλα τα φαινόμενα διαφθοράς, δίνουν ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η νέα γενιά, οι αυριανοί πολίτες αυτού του τόπου, θα θέσει τα θεμέλια ώστε η διαφθορά να μην είναι ανεκτή σε κανένα τομέα της ζωής τους.

Αγαπητοί νέες και νέοι,

Η επένδυση στην καλλιέργεια ηθικών αξιών μέσω της εκπαίδευσης σε τέτοιου είδους θέματα, πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα μόλις χρόνια φοίτησης στα σχολεία.
Ως Κυβέρνηση θεωρούμε πολύ σημαντική την επένδυση σε εσάς, τους νέους μας, γι αυτό και σας στηρίζουμε στην απαίτησή σας για αυτοδέσμευση από όλους τους πολιτειακούς φορείς άσκησης εξουσίας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Δικαστών, των Υπουργών, των Βουλευτών και των Ανεξάρτητων Αξιωματούχων, ότι θα ενεργούν, συμπεριφέρονται και αποφασίζουν στα πλαίσια της Στρατηγικής για πάταξη και καταστολή της διαφθοράς και για χρηστή διαχείριση και λογοδοσία. Μέσω της Κοινής Διακήρυξης, προσχέδιο της οποίας έχει ετοιμαστεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας και θα ολοκληρωθεί στη βάση του διαλόγου που έχει αρχίσει μεταξύ των οργανωμένων συνόλων των νέων, θα κληθούμε όλοι ανεξαιρέτως οι πολιτειακοί αξιωματούχοι να υπογράψουμε, δηλώνοντας υπεύθυνα ότι δεν θα αποδεχόμαστε ούτε θα ανεχόμαστε τις πράξεις διαφθοράς. Για τη δέσμευση μας αυτή θα ελεγχόμαστε και θα λογοδοτούμε, με πλήρη διαφάνεια σε σας, στη νέα γενιά.

Ταυτόχρονα, το Υπουργείο θέλοντας να ενισχύσει και να στηρίξει τα παιδιά και τους νέους στον αγώνα που θα πρέπει να δώσουν υπέρ της διαφάνειας και της ακεραιότητας, έχει ετοιμάσει προσχέδιο ενός Σχεδίου Δράσης ειδικά για τους νέους για πάταξη και καταστολή της Διαφθοράς. Αυτό το διάστημα, προωθεί ενέργειες και συνεργασίες προς τον σκοπό αυτό, ώστε να δώσει ώθηση και στήριγμα στα παιδιά να εμπλακούν και να διεκδικήσουν αυτή την καλύτερη κοινωνία, αυτό το καλύτερο αύριο που δικαιούνται.

Επιπρόσθετα, δίδουμε μεγάλη έμφαση στον τομέα της πρόληψης, μέσω της εκπαίδευσης σε όλους τους τομείς. Ήδη βρισκόμαστε σε συνεργασία με την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, ετοιμάζοντας ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που στοχεύει στην καλλιέργεια αντιστάσεων στη Δημόσια Υπηρεσία. Προτεραιότητα και ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών μας, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενίσχυση των κανόνων ηθικής, με στόχο να ωθήσουμε το κοινό να καταγγέλλει φαινόμενα διαφθοράς και να επιτυγχάνεται η αποτροπή. 

Πάνω απ’ όλα, όμως, χρειάζεται η θέσπιση της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, η οποία με τις εξουσίες της θα μπορεί να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο σε όλους ανεξαιρέτως. Είναι εξαιρετικά επείγον να ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο ώστε να λειτουργήσει αυτός ο ανεξάρτητος φορέας ελέγχου, που απουσιάζει από τα κυπριακά δεδομένα ενώ υπάρχει σε όλα τα σύγχρονα κράτη. Εξίσου σημαντικό είναι να ψηφιστεί σύντομα και το νομοσχέδιο που προνοεί συμπληρωματικά μέτρα προστασίας σε πρόσωπα που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς, ώστε να ενθαρρύνονται οι πολίτες να παραχωρούν πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης και δίωξης τους, καθώς και η προώθηση του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τις επαφές σχετικά με το lobbying προς αντιμετώπιση του πολυδιάστατου φαινομένου της διαφθοράς.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και ειδικότερα των νέων, το Υπουργείο προχωρά στην ετοιμασία Μνημονίου Συνεργασίας με όλα τα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Στόχος είναι η ανάδειξη του φαινομένου, ως ζήτημα που πλήττει την δημοκρατία και την ανάπτυξη του τόπου μας, η τεκμηρίωση της απαίτησης να ληφθούν μέτρα πρόληψης της διαφθοράς, καθώς και  η ώθηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, και ιδιαίτερα των νέων να αντιστέκονται και να προλαμβάνουν τη διαφθορά, μέσα από τη διεξαγωγή κοινών προγραμμάτων και ερευνών, την εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων σε διάφορους κλάδους, τη διοργάνωση διεπιστημονικών συνεδρίων και διαλειτουργικών ημερίδων είτε από κοινού ή ξεχωριστά.

Τα Πανεπιστήμια ως εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα στο πλαίσιο, αφενός της σύμπτυξης των σχέσεων με την κοινωνία και αφετέρου της επιθυμίας προσφοράς της εμπειρογνωμοσύνης τους, μπορούν να συνδράμουν στην πολιτική της κυβέρνησης για διαφώτιση και πρόληψη του φαινομένου. Η υιοθέτηση μιας κουλτούρας ηθικής συνείδησης, ειδικά στους νέους μας από πολύ μικρή ηλικία, αποτελεί αδιαμφισβήτητα, τον σημαντικότερο παράγοντα σε όλη την προσπάθεια κατά της διαφθοράς.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα κατά πρώτον, να ευχαριστήσω τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο που μας τιμά με την παρουσία του απόψε, και την Τράπεζα Κύπρου για την ευγενή παραχώρηση του χώρου. Τέλος,  να συγχαρώ τους νικητές του διαγωνισμού, αλλά και όλους τους φοιτητές που υπέδειξαν ενδιαφέρον για τον διαγωνισμό ή και ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Υπουργείου να συμβάλουν με τις δικές τους ιδέες και δημιουργίες στον αγώνα της Πολιτείας για πάταξη και πρόληψη της διαφθοράς.

Επιστροφή

© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD