Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Χαιρετισμός στην 12η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζόμενων Γυναικών ΣΕΚ 

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση ν’ απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή 12η παγκύπρια συνδιάσκεψη του Τμήματος Εργαζόμενων Γυναικών της ΣΕΚ, μιας Οργάνωσης με πλούσιο και δημιουργικό έργο στην ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στον τόπο μας. Με την ευκαιρία, επιθυμώ να εκφράσω τη βαθιά μου εκτίμηση και σεβασμό προς το Τμήμα Εργαζόμενων Γυναικών της ΣΕΚ -και ιδιαίτερα προς τη Γραμματέα του Τμήματος κα Δέσποινα Ησαΐα- για την πολύχρονη προσφορά τους στη διεκδίκηση, προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων των γυναικών, αλλά και σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια στα θέματα ισότητας, πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν μέχρι η ισότητα να καταστεί απτή καθημερινή πραγματικότητα.

Τα στερεότυπα και οι κοινωνικές προκαταλήψεις γύρω από τους ρόλους ανδρών και γυναικών παραμένουν ακόμα ισχυρά και εδραιωμένα στο χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της εργασίας και της εκπαίδευσης, μέσω της οποίας συχνά αναπαράγονται και διαιωνίζονται. Όπως καταδεικνύουν έρευνες σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γυναίκες είναι αυτές που πλήττονται εντονότερα από την ανεργία και τη φτώχεια. Αμείβονται λιγότερο από τους άντρες για εργασία ίσης αξίας, υποεκπροσωπούνται στις θέσεις λήψεως των πολιτικών και οικονομικών αποφάσεων, υφίστανται έμφυλη βία και διακρίσεις και πέφτουν συχνότερα θύματα εκμετάλλευσης και καταναγκαστικής εργασίας και πορνείας.

Η Κυβέρνηση, έθεσε εξαρχής την προώθηση και διασφάλιση της ισότητας ανδρών και γυναικών μεταξύ των προτεραιοτήτων της. Για το λόγο αυτό είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να στηρίζει με κάθε δυνατό τρόπο τη γυναίκα στους πολλαπλούς, σύνθετους και συχνά ετερόκλητους ρόλους της στη σφαίρα της οικογένειας, της εργασίας, αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα. Μέτρα που στοχεύουν στην καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της βίας κατά των γυναικών, την προστασία των θυμάτων έμφυλης βίας και τον εκσυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου βρίσκονται ήδη σε σταθερή πορεία υλοποίησης. Παράλληλα, σειρά μέτρων που αποσκοπούν στη συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων, τη σμίκρυνση του χάσματος αμοιβών και συντάξεων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων δρομολογούνται στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα Ανδρών και Γυναικών 2019-2021.

Αποδίδοντας ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών προχωρήσαμε, όπως γνωρίζετε, στην κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας. Στο πλαίσιο αυτό προβήκαμε στην ετοιμασία ειδικών νομοσχεδίων για ποινικοποίηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών, περιλαμβανομένης της παρενόχλησης και της παρενοχλητικής παρακολούθησης.

Πρόκειται για ιδιαίτερα καινοτόμα νομοσχέδια, τα οποία αντιμετωπίζουν ολιστικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, θέτοντας για πρώτη φορά τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας και στήριξης στις γυναίκες και τα κορίτσια που υφίστανται έμφυλη βία και κακοποίηση. Κυρίως,όμως, εκπέμπουν το μήνυμα της μηδενικής ανοχής έναντι κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών. Στα ίδια πλαίσια αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος της βίας κατά των γυναικών εντάσσεται και η προώθηση της δημιουργίας του «Σπιτιού για τη Γυναίκα», ενός διεπιστημονικού κέντρου, φιλικού προς τις γυναίκες θύματα βίας, όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί θα εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη για σκοπούς παροχής στήριξης στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Η απόφαση για δημιουργία του συγκεκριμένου κέντρου λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 23 Ιανουαρίου, 2019 και έκτοτε η Υπουργική Επιτροπή που συστάθηκε για το σκοπό αυτό, μαζί με Τεχνική Επιτροπή που τη συνεπικουρεί στο έργο της, εργάζονται για την όσο το δυνατό ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών για τη δημιουργία του πρότυπου κέντρου.

Περαιτέρω, σε μια προσπάθεια στήριξης και ενδυνάμωσης του θεσμού της οικογένειας στην κυπριακή κοινωνία, προχωρήσαμε σε ευρεία αναθεώρηση των νομοθεσιών Οικογενειακού Δικαίου, κατά τρόπο που ν’ ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις και επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας. Τα επτά τροποποιητικά νομοσχέδια που έχουν ετοιμασθεί και προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές βελτιώσεις, μεταξύ άλλων, στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων των παιδιών σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προωθείται από τη μια, η ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακού δικαστηρίου και από την άλλη, η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς επίσης και των γυναικών, και δη αυτών που εμπίπτουν σε ασθενέστερες ομάδες του πληθυσμού, κατά την εκδίκαση υποθέσεων οικογενειακού δικαίου.

Κλείνοντας, θέλω να εκφράσω ξανά την αποφασιστικότητα και τη σταθερή μας προσήλωση στην αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, μίας θεμελιώδους αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενός σύγχρονου κράτους δικαίου, που σέβεται καθολικά και χωρίς διακρίσεις τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για εμάς, ο σεβασμός και η πλήρης κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί δείκτη δημοκρατίας και πολιτισμού στον τόπο μας.

Θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω ότι η συνεργασία μαζί σας και η πολύτιμη και εποικοδομητική συνδρομή σας στις θεσμικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουμε, συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση και αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών.

Εύχομαι να συνεχίσετε τον αγώνα σας με την ίδια θέρμη και τον ίδιο ζήλο και να επιτύχετε πλήρως τους στόχους σας για ενδυνάμωση των γυναικών και εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων στον τόπο μας, αλλά και ευρύτερα. 

Επιστροφή

© Copyright 2024, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD