Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα έργα προς εκσυγχρονισμό των Δικαστηρίων σε τροχιά υλοποίησης  

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018

Οι διαδικασίες για τον εκσυγχρονισμό των Δικαστηρίων προχωρούν κανονικά, με τα προγραμματισμένα έργα να βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης, όπως διαπιστώθηκε κατά τις σημερινές συναντήσεις που είχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με την Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εκπροσώπους του Τμήματος Δημοσίων Έργων και του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στην παρουσία εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας, συζητήθηκαν τα βελτιωτικά έργα στις υποδομές που αφορούν το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και τον ευρύτερο χώρο των Δικαστηρίων της Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε όπως γίνει περίφραξη όλου του χώρου, περιλαμβανομένου του χώρου όπου θα ανεγερθεί το νέο Επαρχιακό Δικαστήριο ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου όσων διακινούνται, χωρίς όμως να επηρεάζεται η πρόσοψη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ως σημείο αναφοράς των δικαστηρίων. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η ανέγερση χώρου στάθμευσης για να καλυφθούν οι ανάγκες, εφόσον οι 500 θέσεις που υπάρχουν σήμερα και κατανέμονται σε 120 θέσεις για δικηγόρους, 80 για το προσωπικό και 300 για το κοινό, δεν επαρκούν.

Επιπρόσθετα, θα διαμορφωθεί χώρος οδικής διέλευσης από και προς τα Δικαστήρια καθώς και εντός του περιφραγμένου χώρου με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όσων χρησιμοποιούν τον χώρο των Δικαστηρίων Λευκωσίας. Της σύσκεψης προηγήθηκε συνάντηση του κ. Υπουργού με τον Πρόεδρο και μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στο Ανώτατο Δικαστήριο, στα πλαίσια της στενής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί με τη δικαστική εξουσία.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στηρίζει τα Δικαστήρια ως ανεξάρτητη πολιτειακή αρχή όσον αφορά την προώθηση του νομοθετικού έργου και στα πλαίσια αυτά συζητήθηκαν τα νομοσχέδια που αφορούν τη σύσταση και λειτουργία του Εμπορικού Δικαστηρίου, και τη δημιουργία νέας ειδικής δικαιοδοσίας εκδίκασης χρηματοοικονομικών διαφορών στα πλαίσια του Επαρχιακού Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν επιμέρους πτυχές των νομοσχεδίων και όσον αφορά τη νέα ειδική δικαιοδοσία, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τις αναγκαίες αλλαγές και επιδιορθώσεις που πρέπει να γίνουν για περαιτέρω προώθησή του σχετικού νομοσχεδίου.

Αναφορικά με το Εμπορικό Δικαστήριο, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για μια μεγάλη καινοτομία στην αστική δικαιοδοσία – που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθυστερήσεων – αφού θα αναλάβει την εκδίκαση, με ταχείες διαδικασίες, μιας σειράς κατηγοριών αστικών υποθέσεων, μεγάλου ύψους επίδικης διαφοράς (άνω των €2.000.000). Αυτό, πέραν της επίδρασης στην απονομή της Δικαιοσύνης, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου, αλλά και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Το νομοσχέδιο έχει ήδη κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση.

Σε σχέση με την ειδική δικαιοδοσία επίλυσης χρηματοοικονομικών διαφορών, αυτή περιλαμβάνει διαφορές που προκύπτουν από πιστωτικές διευκολύνσεις μεταξύ δανειολήπτη και πιστωτή και υποθέσεις που αφορούν πώληση ενυπόθηκου ακινήτου που αποτελεί εξασφάλιση πιστωτικής διευκόλυνσης, σύμφωνα με τις διατάξεις σχετικού Νόμου. Η διαδικασία εκσυγχρονισμού των Δικαστηρίων συνεχίζεται με τη στήριξη όλων των εμπλεκομένων επιφέροντας αλλαγές που στοχεύουν στην ολιστική μεταρρύθμιση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Επιστροφή

© Copyright 2021, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD