Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ομιλία σε συνέντευξη Τύπου επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς 

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Για να περιορισθεί η εκτεταμένη διαφθορά, δεν αρκούν τα ευχολόγια, αλλά απαιτείται η ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα της νεολαίας στους οποίους στρεφόμαστε και τους καλούμε να συμβάλουν διαμορφώνοντας μέσω της εκστρατείας ευαισθητοποίησης, ένα ισχυρό μήνυμα για προώθηση της διαφάνειας και πάταξη της διαφθοράς.

Οι νέοι του σήμερα, μεγαλώνοντας στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον και βιώνοντας τη σύγχρονη καθημερινότητα, στην οποία είναι έκδηλα τα φαινόμενα διαφθοράς, είναι βέβαιο ότι θα αποτελέσουν τους «πολίτες του αύριο», που δεν θα επιτρέψουν τη διαιώνιση των εν λόγω φαινομένων.  Αυτό είναι και το μήνυμα που στέλνουμε με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, η οποία καθιερώθηκε την 9η Δεκεμβρίου όταν το 2003 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε τη Συνθήκη κατά της Διαφθοράς. Για τον λόγο αυτό, με αποφασιστικότητα και πολιτική βούληση η Κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη μέτρων προς αντιμετώπιση του φαινομένου στον τόπο μας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέλαβε την πρωτοβουλία να προωθήσει την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς μέσω του οριζόντιου Σχεδίου Δράσης, με συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του να πετύχεις κάτι τέτοιο, αλλά σήμερα θέτουμε τα θεμέλια και δημιουργούμε την υποδομή ώστε οι νέες γενιές να ευαισθητοποιηθούν – από τη νηπιακή ακόμη ηλικία – ώστε να ενισχύσουν τις αντιστάσεις τους και να μην ανέχονται τη διαφθορά σε κανένα τομέα της ζωής τους. Παράλληλα, προωθούμε νομοθετικά τη σύσταση και λειτουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Πρόκειται για ένα ανεξάρτητο Σώμα, ένα μεγάλο μηχανισμό για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων των υπηρεσιών του δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα πρόληψης και καταπολέμησης πράξεων διαφθοράς, στα πρότυπα των συστάσεων της GRECO.

Ετοιμάσαμε νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις επαφές σχετικά με το lobbying, με στόχο τη διαφάνεια στις διαδικασίες λήψης δημοσίων αποφάσεων. Περαιτέρω, προωθούνται εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και οργάνωση εκπαιδεύσεων των σημείων επαφής κάθε εμπλεκόμενης υπηρεσίας. Επιπρόσθετα,  με το νομοσχέδιο που εκκρεμεί στη Βουλή και προνοεί συμπληρωματικά μέτρα προστασίας σε πρόσωπα που καταγγέλλουν πράξεις διαφθοράς ενθαρρύνονται οι πολίτες να παραχωρήσουν πληροφορίες για σκοπούς διερεύνησης και δίωξης τους. 

Ως εκτελεστική εξουσία, έχουμε υλοποιήσει τις υποχρεώσεις μας, και η Κύπρος κατά το 2018 έλαβε τα εύσημα στο πλαίσιο της φετινής συνάντησης εκπροσώπων των κρατών-μελών της GRECO (Group of States Against Corruption) που αφορούσε τον  Γ’ γύρο αξιολόγησης για τα μέτρα που λαμβάνει προς αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς. Συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση τονίστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Κύπρο όσον αφορά την υιοθέτηση όλων των συστάσεων της GRECO που μας είχαν γίνει το 2011 και σχετίζονταν με την ποινικοποίηση των αδικημάτων διαφθοράς και τη διαφάνεια στις χρηματοδοτήσεις των πολιτικών κομμάτων.

Αναφορικά με την πρώτη Έκθεση Συμμόρφωσης για την αξιολόγηση της χώρας στα πλαίσια του Δ’ Γύρου (ο οποίος αφορά την παρεμπόδιση της διαφθοράς στα μέλη του Κοινοβουλίου, τις Εισαγγελικές Αρχές και τη Δικαστική Εξουσία), η Κύπρος, από το πρώτο στάδιο συμμόρφωσης, θεωρήθηκε ότι έχει κάνει πρόοδο στην καταπολέμηση της διαφθοράς, όμως παραμένουν περαιτέρω συστάσεις για υλοποίηση.

Στα πλαίσια πρόσφατης παρουσίασης των μέτρων πάταξης της διαφθοράς που έλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον ευρωπαϊκών θεσμών:

  • Λάβαμε τα εύσημα στο Υψηλού Επιπέδου Συνέδριο κατά της διαφθοράς που διοργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Κροατίας σε συνεργασία με τη GRECO.
  • Επιπρόσθετα κληθήκαμε  από την OLAF να παρουσιάσουμε σε υποεπιτροπή που ασχολείται με θέματα πρόληψης της απάτης, την Εθνική μας Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και το σχετικό Σχέδιο Δράσης.

Προχωρούμε με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση του οριζόντιου Σχεδίου Δράσης που έχουμε ετοιμάσει. Ένα μεγάλο μέρος του Σχεδίου προωθείται με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS–Structural Reform Support Service), από την οποία ζητήθηκε χρηματοδότηση και παροχή τεχνικής βοήθειας για την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής.

Επιπρόσθετα, σε πρόσφατη επίσκεψη μου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διαφάνειας της Ελλάδος είχα την ευκαιρία να ανταλλάξω απόψεις για αντίστοιχες πολιτικές και δράσεις που εφαρμόζονται και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλονται είτε από ευρωπαϊκούς είτε από διεθνούς οργανισμούς διαφάνειας.
Αποφασίστηκε όπως προχωρήσουμε σε ένα κοινό σχέδιο   συνεργασίας για δράσεις που αφορούν: τη διεξαγωγή διαφωτιστικών ημερίδων και εκπαιδεύσεων προσωπικού που θα κληθεί να συμμετάσχει στην εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και ενημερωτικού υλικού σε σχέση με την εφαρμογή των κανόνων εσωτερικού ελέγχου και των δικαιωμάτων των πολιτών. Επίσης, αποφασίστηκε η συνεργασία όσον αφορά την προετοιμασία επιμορφωτικού υλικού και η εφαρμογή εκπαιδευτικών εργαστηρίων που θ’ απευθύνονται στους νέους, όπως είναι και η υποβολή από κοινού πρότασης για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα  ERASMUS PLUS.

Ενόψει της διεθνούς Ημέρας κατά της Διαφθοράς, το Υπουργείο προκηρύττει, σήμερα, ένα δημιουργικό διαγωνισμό στα πλαίσια έναρξης της εκστρατείας ευαισθητοποίησης του κοινού. Καλούμε τους φοιτητές πανεπιστημίων και κολλεγίων που εδρεύουν στην Κύπρο, να ταχθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τη καταπολέμηση της διαφθοράς σχεδιάζοντας: λογότυπο, αφίσα,  banner και να προτείνουν σχετικό σλόγκαν για την πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς στην Κύπρο.

Η υποβολή των έργων ξεκινά την 15η  Ιανουαρίου 2019 και θα ολοκληρωθεί την 5η  Μαρτίου 2019. Τα έργα θα αξιολογηθούν από πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα αναδείξει Α’ και Β’ νικητή. Το Α’ βραβείο αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο €1750 και το Β’ Βραβείο σε χρηματικό ποσό €1000. 

Είμαστε βέβαιοι ότι ο ενθουσιασμός και ο νεανικός παλμός, σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα και τα ερεθίσματα της σύγχρονης κοινωνίας, θα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα, το οποίο θα δώσει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι η νέα γενιά συμμερίζεται την αποφασιστικότητα μας για καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

Επιστροφή

© Copyright 2021, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD