Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

ΥΔΔΤ: «Η λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου αποτελεί καινοτομία στο Δικαστικό σύστημα της Κύπρου» 

Τετάρτη, 30 Απριλίου 2014

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε σήμερα στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, μετά το πέρας της οποίας έκανε τις εξής δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο κ. Υπουργός είπε ότι «Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του τρόπου απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας, η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου για την επί της ουσίας εξέταση υποθέσεων, τις οποίες μέχρι στιγμής εξέταζε το Ανώτατο Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του δικαιώματος παραχώρησης διεθνούς προστασίας σε πρόσωπα από τρίτες χώρες, καθώς και αποφάσεις επί φορολογικών υποθέσεων.»

Μετά από διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο και τη Γενική Εισαγγελία, είπε ο κ. Υπουργός, προωθήθηκαν σήμερα τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες είχαν κριθεί αναγκαίες από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εξέτασης των εν λόγω υποθέσεων. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις στοχεύουν στη λειτουργία ενός Διοικητικού Δικαστηρίου, κάτι που αποτελεί μια σημαντική αλλαγή και καινοτομία στο Δικαστικό σύστημα της Κύπρου, και που είναι ένας θεσμός που ήδη λειτουργεί σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, είπε ο κ. Υπουργός, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του τομέα της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Έτσι, τόσο οι προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, θα εκδικάζονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα, όσο και οι εκκρεμούσες εφέσεις στο Ανώτατο, για τις οποίες απαιτούνται 3-4 χρόνια, θα μπορούν, σε αρχικό στάδιο, να εκδικάζονται στο ήμισυ του χρόνου που απαιτείται σήμερα.

Σε ερώτηση αναφορικά με τα εντάλματα για εκποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, ο κ. Υπουργός είπε ότι έχει κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε σήμερα, και αφορά τη ρύθμιση της δυνατότητας κατάσχεσης και εκποίησης κινητής περιουσίας του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, υιοθετούνται παρόμοιες ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα για τους ιδιώτες αλλά και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εταιρειών, οι οποίες φυσικά δεν υφίστανται σε ό,τι αφορά την κρατική περιουσία. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Νικολάου, τον τελευταίο καιρό γίναμε μάρτυρες περιπτώσεων όπου πέραν από τις κατασχέσεις αυτοκινήτων, κάποιοι απαίτησαν να κατάσχουν και πίνακες από την κρατική πινακοθήκη, και δεν αποκλείεται να απαιτήσουν να κατάσχουν και αρχαιότητες ή άλλα αντικείμενα που ανήκουν στο κράτος, στην προσπάθειά τους να διασύρουν το ίδιο το κράτος. Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Υπουργός, έχει γίνει ρύθμιση για το θέμα της κατάσχεσης κινητής κρατικής περιουσίας, έτσι ώστε να μην προσβάλλεται ούτε ο πολιτισμός μας ούτε η ιστορία μας, και ούτε να δυσχεραίνεται η λειτουργία του κράτους από τέτοιου είδους κατασχέσεις.Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε σήμερα στην συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, μετά το πέρας της οποίας έκανε τις εξής δηλώσεις στους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Ο κ. Υπουργός είπε ότι «Στα πλαίσια της αναμόρφωσης του τρόπου απονομής της δικαιοσύνης στον τόπο μας, η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση Διοικητικού Δικαστηρίου για την επί της ουσίας εξέταση υποθέσεων, τις οποίες μέχρι στιγμής εξέταζε το Ανώτατο Δικαστήριο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του δικαιώματος παραχώρησης διεθνούς προστασίας σε πρόσωπα από τρίτες χώρες, καθώς και αποφάσεις επί φορολογικών υποθέσεων.»

Μετά από διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο και τη Γενική Εισαγγελία, είπε ο κ. Υπουργός, προωθήθηκαν σήμερα τροποποιήσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες είχαν κριθεί αναγκαίες από πλευράς της Νομικής Υπηρεσίας για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας και εξέτασης των εν λόγω υποθέσεων. Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις στοχεύουν στη λειτουργία ενός Διοικητικού Δικαστηρίου, κάτι που αποτελεί μια σημαντική αλλαγή και καινοτομία στο Δικαστικό σύστημα της Κύπρου, και που είναι ένας θεσμός που ήδη λειτουργεί σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, είπε ο κ. Υπουργός, επιτυγχάνεται ο εκσυγχρονισμός του τομέα της δικαιοσύνης και η επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Έτσι, τόσο οι προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο, τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, θα εκδικάζονται σε συντομότερο χρονικό διάστημα, όσο και οι εκκρεμούσες εφέσεις στο Ανώτατο, για τις οποίες απαιτούνται 3-4 χρόνια, θα μπορούν, σε αρχικό στάδιο, να εκδικάζονται στο ήμισυ του χρόνου που απαιτείται σήμερα.

Σε ερώτηση αναφορικά με τα εντάλματα για εκτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων του κράτους, ο κ. Υπουργός είπε ότι έχει κατατεθεί σχετικό νομοσχέδιο το οποίο συζητήθηκε σήμερα, και αφορά τη ρύθμιση της δυνατότητας κατάσχεσης και εκποίησης κινητής περιουσίας του κράτους. Στο πλαίσιο αυτό, συνέχισε, υιοθετούνται παρόμοιες ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται σήμερα για τους ιδιώτες αλλά και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου εταιρειών, οι οποίες φυσικά δεν υφίστανται σε ό,τι αφορά την κρατική περιουσία. Δυστυχώς, ανέφερε ο κ. Νικολάου, τον τελευταίο καιρό γίναμε μάρτυρες περιπτώσεων όπου πέραν από τις κατασχέσεις αυτοκινήτων, κάποιοι απαίτησαν να κατάσχουν και πίνακες από την κρατική πινακοθήκη, και δεν αποκλείεται να απαιτήσουν να κατάσχουν και αρχαιότητες ή άλλα αντικείμενα που ανήκουν στο κράτος, στην προσπάθειά τους να διασύρουν το ίδιο το κράτος. Για το λόγο αυτό, είπε ο κ. Υπουργός, έχει γίνει ρύθμιση για το θέμα της κατάσχεσης κινητής κρατικής περιουσίας, έτσι ώστε να μην προσβάλλεται ούτε πολιτισμός μας ούτε η ιστορία μας, και ούτε να δυσχεραίνεται η λειτουργία του κράτους από τέτοιου είδους κατασχέσεις.

Επιστροφή

© Copyright 2020, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD