Home ΙΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Χαιρετισμός στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη/Παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ποινικοποίηση της Βίας κατά των Γυναικών 

Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2019


 

Σας καλωσορίζω στη σημερινή παρουσίαση του νομοσχεδίου για ποινικοποίηση της Βίας κατά των Γυναικών. Είναι η πρώτη φορά στον τόπο μας που επιχειρούνται και προτείνονται τέτοιας μεγάλης κλίμακας και έκτασης αλλαγές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ολιστικά το ζήτημα της πρόληψης και καταπολέμησης της έμφυλης βίας. Το νομοσχέδιο που έχει ετοιμασθεί, επιφέρει σημαντικές τομές, οι οποίες εναρμονίζουν πλήρως την έννομή μας τάξη με το εκτενές κατευθυντήριο πλαίσιο που εγκαθιδρύει η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο νομοσχέδιο, το οποίο μεταξύ άλλων:

 Αναμορφώνει, εκσυγχρονίζει και διευρύνει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών,
 ενδυναμώνει τις προστατευτικές ρυθμίσεις για τις γυναίκες και τα κορίτσια θύματα βίας που τολμούν και επιχειρούν να δραπετεύσουν από το φαύλο κύκλο της βίας,
 καθορίζει αναλογικές, αποτρεπτικές και αποτελεσματικές κυρώσεις για τους δράστες έμφυλης βίας,
 θέτει τις βάσεις για παροχή εξειδικευμένης προστασίας στα θύματα βίας,
 καθορίζει ένα εμπεριστατωμένο, σύγχρονο πλέγμα προληπτικών δράσεων και κατασταλτικών μέτρων,
 αντιμετωπίζει συνεκτικά όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης,
 εγκαθιδρύει και ενδυναμώνει υφιστάμενους μηχανισμούς με συντονιστικές αρμοδιότητες ως προς την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης. Ο νεοπαγής Φορέας θα αναλάβει μεταξύ άλλων τη δημιουργία ενιαίου αρχείου για τη συλλογή αξιόπιστων και συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων, τα οποία είναι καθοριστικά για την υιοθέτηση και εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών και μέτρων για αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. 

Λόγω της σοβαρότητας και συνθετότητας του θέματος, μέσω του νομοσχεδίου εγκαθιδρύεται επίσης η δυνατότητα διεθνούς και εγχώριας συνεργασίας για πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Με δεδομένη την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών, προχωρήσαμε επίσης στην ετοιμασία ειδικού νομοσχεδίου που ποινικοποιεί συμπεριφορές που μέχρι σήμερα δεν αποτελούσαν αντικείμενο ειδικής ποινικής ρύθμισης, όπως είναι η παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking). Το νομοσχέδιο έχει προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.

Στα ίδια πλαίσια αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος εντάσσεται και η προώθηση της δημιουργίας του «Σπιτιού για την γυναίκα» την λειτουργία του οποίου θα σας επεξηγήσει τις επόμενες μέρες η Υπουργός Εργασίας 


Φίλες και φίλοι,
Η στήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών, οι οποίες δραπετεύουν από το φαύλο κύκλο της βίας είναι εξαιρετικά σημαντική, για την προστασία και ενδυνάμωσή τους, καθώς και την αποτελεσματική δίωξη και τιμωρία των θυτών. Είναι για το λόγο αυτό που η Κυβέρνηση προωθεί τη δημιουργία στήριξης κακοποιημένων γυναικών, η οποία θα στηρίζει άμεσα πιθανά θύματα έμφυλης βίας, μέσω μιας επιστημονικής, πολυθεματικής προσέγγισης.

Παράλληλα, προχωρήσαμε πρόσφατα στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Σύνδεσμο για την Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια, ο οποίος λειτουργεί 24ωρη τηλεφωνική γραμμή στήριξης των θυμάτων με επιχορήγηση του ΥΔΔΤ. Επιπρόσθετα, εντάξαμε σειρά δράσεων πρόληψης και διαφώτισης στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση της Ισότητας μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2019-2021, κάτω από τον πυλώνα «Καταπολέμηση της Έμφυλης Βίας».

Πρόσθετα, έχει υιοθετηθεί από την Αστυνομία ειδικό Πρωτόκολλο Αξιολόγησης της Επικινδυνότητας σε περιπτώσεις Βίας μεταξύ Συντρόφων, το οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις καταγγελιών που αφορούν άσκηση βίας μεταξύ συζύγων ή πρώην συζύγων, συμβίων ή συντρόφων. 

Για εμάς αποτελεί προτεραιότητα όχι η απλή, τυπική υιοθέτηση των προνοιών της Σύμβασης, αλλά η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή της. Με τον τρόπο αυτό, το πλαίσιο προστασίας των γυναικών που αποτελούν θύματα έμφυλης βίας θα αποκτήσει σάρκα και οστά, προστατεύοντας τις γυναίκες από τον εφιάλτη της έμφυλης βίας, η οποία θίγει χωρίς αμφιβολία τον πολιτισμό μας. Κυρίως όμως προσβάλλει την προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά των γυναικών και επιφέρει σοβαρές βλάβες τόσο στις ίδιες, όσο και στις οικογένειες και στα παιδιά τους.
 

Παρουσίαση_II.pptx
Επιστροφή

© Copyright 2019, ionasnicolaou.eu, All Rights Reserved
Design & Development by Network Solutions LTD